Vågkraft

Vågkraft kan vara lätt att missta för vattenkraft. Men vågkraft är en förnybar energikälla som utnyttjar havets väldiga och aldrig sinande krafter. Vågkraftverk placeras oftast ute till havs, men kan även placeras vid hamnar eller vid strandlinjen för att ta till vara vågornas rörelser. Det finns inget standardutförande för vågkraftverk. Istället förekommer de i många olika versioner i fråga om utseende och tekniskt utförande. Det finns alltså många olika system för att tillvarata och omvandla vågenergin till elektricitet.

Att ta tillvara på vågkraften

En del system går ut på att sätta ut bojar som sitter fast vid ett fäste som planterar vidare rörelsen ner till havets botten till en generator. Andra versioner ser ut som långa ormar som guppar och fortplantar dessa rörelser. En annat sätt är att placera vingar eller propellrar strax under vattenytan som fångar upp vågornas rörelser. En annan vanlig version är så kallade Oscillerande vattenpelare. Dessa ihåliga och luftfyllda pelare utnyttjar att vågornas starka rörelser påverkar luftströmmarna och skapar vind. Denna vind används för att driva turbinen.

Möjligheter nationellt och internationellt

Eftersom Sverige har en så lång kust kan just vågkraft vara ett gott alternativ till andra energikällor. Nackdelen är att våra kuster inte utsätts för samma höga vågor som i andra länder. Men vi har ändå gott om plats och stora möjligheter att utnyttja vågkraft som energikälla.

Man uppskattar att en stor utbyggnad av vågkraftverk skulle kunna förse 10-20% av världens befolkning med elektricitet. Det finns fortfarande en del svårigheter eftersom det krävs väldigt starka och robusta lösningar då havets krafter är så starka. Här har Svensk forskning legat på framkant under senare år med innovationer som Wavetube. Vi har även utvecklat bojar som är 5 gånger mer effektiva än tidigare bojar.

Vågkraft – Fördelar och nackdelar

Eftersom elkraften inte innebär utsläpp eller tillförsel av annan energi förutom själva vågorna är vågkraften en miljövänlig form av el. Det som forskare har satt frågetecken för är om magnetism och ljud från generatorerna kan störa maritimt liv. Det kan även finnas risk för läckage vilket gör god tillsyn och underhåll viktigt. Man oroar sig för ljud som skall kunna störa det omgivande livet. Samtidigt kan bojar och liknande som placeras vid strandlinjen inverka positivt då växter kan breda ut sig mer då de får något mer att hänga och klänga på.

Det positiva med vågkraft är att den är energieffektiv, kostnaden är låg jämfört med vinningen. Men framförallt har vågkraften en mycket högre och jämnare energitäthet än exempelvis både vind och sol, fem gånger högre än vind. Därmed kan man utvinna energi snabbare och med ett jämnare flöde med vågkraft. Alltså kan man säga att vågkraft faktiskt kan ge mer energi än både sol- och vindkraft. Därför är det en god konkurrent till mer etablerade energikällor. I dagens läge ligger priserna för vågkraftverk på samma nivå som kostnaden för solel. Men eftersom vågorna alltid finns kan man producera dubbelt så mycket el för samma pris. För energibolagen finns möjligheten att kombinera vindkraftverk ute till havs med just vågkraft. Då kan kraftverk ta tillvara på rörelseenergin från både vinden och vågorna samtidigt.

Lämna en kommentar