Vindkraft

Vindkraftverken har utvecklats genom många olika sätt att tillvarata vindens rörelse. Väderkvarnar har till exempel funnits redan sedan 900-talet. Då ångkraften utvecklades under 1800-talet trängdes vindkraften tillbaka, men redan under 1920-talet fanns flera hundra vindkraftverk i Danmark som var först med att använda vindkraft i större skala.

Vindkraften i Sverige utgör idag omkring 15% av landets totala elproduktionen. Detta innebär även att vindkraften står för den näst största produktionen av svensk grön el. För tio år sedan fanns enbart ett hundratal vindkraftverk i Sverige, men nu har vi runt 3300. Utbyggnaden av vindkraft har intensifierats under de senaste åren, både på grund av att tekniken förbättrats och för att konsumenter efterfrågar grön el i allt större utsträckning.

Hur fungerar Vindkraft?

På höjder vid kustband och i havet finns oftast de mest gynnsamma förutsättningarna för placering av vindkraftverk. Man vill placera dom på så öppen terräng som möjligt för att vinden ska utnyttjas maximalt. Man föredrar även placering på kullar och platåer, så högt som möjligt. Ju högre vindkraftverket är, eller desto högre upp de placeras, desto större är möjligheten att effektivt fånga upp vindarna.  Men främst föredrar man placering ute till havs eftersom de havsbaserade vindkraftverken producerar ungefär 50 procent mer el än motsvarande på land. Kraftverkens vingar, eller rotorblad som oftast är två eller tre, påverkas lätt av luftmassorna. De sitter på ett nav, som är fastsatt i en turbinaxel. Rörelseenergin när de snurrar omvandlas därefter till elenergi via vindkraftverkets generator.

Nackdelar med vindkraft

Just här i norra Europa har fyra vi årstider vilket innebär att vindkraftverk inte är lika gynnsamma som energikälla jämfört med andra länder som har varmare och mera jämnt klimat. Man kan även säga att ett vindkraftverk indirekt styrs av, eller påverkas av solen, då luftmassor håller olika temperaturer. Eftersom vindarna varierar i styrka mellan de olika årstiderna, samt att  andra faktorer tillkommer såsom molnighet, behöver vi även förlita oss på andra energikällor, särskilt då vinden avtar. Exempelvis vattenkraft har en helt annan beständighet. Därför kan den vara fördelaktigare eftersom den kan regleras på helt annat sätt, exempelvis i form av dammar.

Det kan det ta lång tid för elbolagen att få tillstånd och bygglov eftersom boende i närheten ofta motsätter sig placering där de bor. Främst på grund av att de är stora och skrymmande, men även klagomål för buller har förekommit, buller som av nära boende beskrivs som ljudet av jetflyg. Nyligen fastslogs även av forskare att just vindkraftsverksbuller kan störa sömnen.

Små vindkraftverk

Många producenter och energibolag erbjuder små vindkraftverk så att privatpersoner och företag kan producera sin egen miljöel. Eftersom det är vinden som driver produktionen av el är tillverkningen mycket miljövänlig. Man slipper ju samtidigt avfall och andra kostnader för att driva ett vindkraftverk. Eftersom ett vindfartverk utsätts för årstidernas lopp och naturens krafter kan man inte förvänta sig att inköpet skall vara billig. Exempelvis en bra turbin kostar mycket. Om man vill satsa på vindkraft skall man därför vara försiktig och se till att man det man köper är av så god kvalitet som möjligt.

Lämna en kommentar