6 fördelar med solceller

Solenergi, som dina solceller använder för att producera elektricitet, är en outsinlig energikälla som medför ett flertal fördelar. I den här artikeln pratar vi mer om de fördelar som är applicerbara för solceller och lite längre ner nämner vi några av utmaningarna, eller nackdelarna med solceller.

Om du vill läsa mer om solceller, solpaneler och solenergi, besök gärna informationsportalen Hemsol via https://hemsol.se/. På jämförelseportalen för solceller återfinns även en solcellskalkylator som ger dig ett tydligt svar gällande huruvida det är lönsamt för dig att köpa solceller.

 

6 positiva aspekter med solceller

  1. Du kan producera solel oavsett väderlek: Då direkt solljus ej är en nödvändighet.
  2. Solceller är nästintill underhållsfria: Du kan enkelt rensa bort smuts och beläggningar.
  3. Solceller är miljövänliga, då inga utsläpp avges vid drift: En viss miljöpåverkan tillkommer dock vid tillverkning och transport.
  4. Med solceller är du inte lika känslig för stigande elpriser: Då du producerar egen solel.
  5. Du ökar värdet på din fastighet: Den genomsnittliga värdeökningen ligger på 300 000 kr.
  6. Du tjänar pengar på att installera solceller: Främst tack vare att du kan sälja all överskottsel.

Nedan pratar vi mer om de aspekter som precis nämnts i större detalj.

 

1. Solceller behöver inte direkt solljus

Då solceller klarar av att producera solel utan direkt solinstrålning är en molnig väderlek inget hinder för att du ska kunna producera rikligt med el. Mer specifikt omvandlar solcellerna och solpanelerna värmeenergi, och inte solenergi, till elektricitet.

Om du producerar mer elektricitet i jämförelse med den mängd el som förbrukas i din villa, kan du även tjäna pengar genom att sälja överskottet till ett elbolag.

 

Läs mer: Så fungerar solkraft

 

2. Underhållet är minimalt

Smuts, sot och löv kan du enkelt borsta bort, och snö är inte heller något hinder då snötäckta solceller enbart medför en effektförsämring på cirka 2 %. Du ska aldrig borsta bort snö från solcellerna då risk för skada på både panelerna och dig själv föreligger.

Växelriktaren, som omvandlar solenergin till växelström, behöver dock i regel bytas ut efter cirka 5 till 10 år. Du ska även ha som vana att låta en fackman funktionstesta ditt solcellssystem omkring vart femte år.

 

 

3. Du gör miljön en tjänst

Du minskar din miljöpåverkan såvida du väljer att mikroproducera solel med hjälp av solceller. Vid solelsproduktion avges inga miljöskadliga utsläpp av exempelvis koldioxid, men installationen och tillverkningen av solceller ger dock upphov till utsläpp.

Kina, som tillverkar majoriteten av de solceller och så även batterier till elbilar som importeras till Sverige, använder sig av kolkraft i stor utsträckning. Men trots att så är fallet är miljövinsterna med ett solcellssystem stora, då de utsläpp som kan härledas till tillverkningen och transporten av solceller är försumbara på lång sikt.

 

4. Du blir mindre känslig för prisfluktuationer

Elbolagens ständigt fluktuerande elpriser blir inte längre ett lika stort orosmoln i samband med att du producerar el med hjälp av solceller. Under vintermånaderna måste du dock köpa elektricitet av elbolagen då det i dagsläget inte är ekonomiskt hållbart att batterilagra solel.

Men tack vare att du kan sälja tillbaka överskottsel på sommaren jämnas de ökade energikostnaderna på vintern ut.

 

5. Din villa ökar i värde

Enligt en studie som Axel Bolin utförde år 2019 ökar din villas värde med cirka 300 000 kronor, alternativt 40 000 kronor per installerad KPW såvida du installerar solceller. Utöver detta kan du dra av installationskostnaden såvida du avyttrar ditt hus, och taxeringsvärdet ökar inte.

 

6. Det är lönsamt att installera solceller

Ett solcellssystem ger dig en årlig avkastning på 5 – 12 %, och återbetalningstiden för en solcellsanläggning ligger på cirka 12 år. Då alla besparingar du tar del av efter att systemet är återbetalat utgör en ren vinst och då ett solcellssystem producerar rikligt med el i cirka 30 år, är dina möjligheter att tjäna pengar goda.

 

4 nackdelar med solceller

  • Dina solceller producerar mindre el på vintern: Det är därför en bra idé att komplettera sitt solcellssystem med en värmepanna eller en värmepump.
  • Din solelsproduktion minskar såvida solcellerna skuggas: Denna problematik kan dock lösas med en optimerare.
  • Engångskostnaden är stor: En normalstor solcellsanläggning på 9 kW kostar cirka 160 000 kronor exklusive bidrag.
  • Du får inte installera dina solceller själv: Allt elarbete måste utföras av behöriga elektriker. Du kan dock vara behjälplig vid monteringsarbetet.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att det finns fler spännande energiframställningsslag såsom vågkraft, fusionskraft samt vindkraft. Dessa energislag kan mycket väl konkurrera ut den fossila energiframställningen inom en snar framtid.