Din innovations potential

Tävlingen går ut på att du ska beskriva och redovisa din miljöinnovations fulla potential. I anmälningsblanketten redovisar du för och styrker de uppgifter som behövs för att potentiella samarbetspartner, framtida finansiärer och investerare ska kunna bedöma din innovations affärs- och miljöpotential.

Finns det liknande produkter på marknaden? Går den att tillverka? Finns det en efterfrågan? Hur stor blir miljöeffekten? Det är några av de frågor som ska redovisas. I anmälan finns tips och råd som guidar dig genom tävlingens frågor, allt för att underlätta verifiering av marknads- och miljöpotentialen. En fullständig eller slutgiltig verifiering låter sig dock inte göras med hjälp av varken svaren eller av beredningens/juryns arbete. Men det är en början och ökar dina möjligheter att skapa förtroendefulla kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Samtidigt som du blir trygg med din innovation och dess potential är du redo att möta marknaden.

Din anmälan finns kvar efter tävlingen så att du kan hålla den uppdaterad allt efter som din innovation utvecklas.

 

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3