Här tävlar gröna innovationer

Green Innovation Contest syftar till att exponera miljöinnovationer och vara en lärande och inspirerande kraft så att innovationerna realiseras till svensk konkurrenskraft genom att:

  • Hjälpa innovatörer att i ett tidigt skede redovisa och verifiera sin innovations affärs- och miljöpotential
  • Innovatörerna kan visa upp hela värdet av sig och sin innovation
  • Exponera innovationer och skapa nya kontakter med potentiella samarbetsparter, finansiärer och kunder
  • Visa upp hela Innovationssverige samt öka kontakterna mellan innovatörer och innovations- och företagsstödsorganisationer

Allt för att hållbara miljöinnovationer snabbare ska nå marknaden. På så sätt vill Green Innovation Contest bidra till en långsiktig hållbar tillväxt och välfärd för framtida generationer.

Här tävlar hållbara miljöinnovationer – allt ifrån energi, beteendeförändringar, teknik, resurser, vatten, appar. Din innovation är en vara eller tjänst som är redo att utvecklas till en produkt, med tydlig fördel för miljön. Den är en ny eller avsevärt förbättrad produkt, den kan också vara en befintlig teknik i ett nytt användningsområde. För att produkten ska vara hållbar ska den utöver miljönytta även ta hänsyn till samhällets och människors välmående idag och i framtiden. I Green Innovation Contest har vi antagit följande definition av begreppet Miljöinnovation: […] som introduktionen av en ny, eller avsevärt förbättrad, produkt (vara eller tjänst), process, organisatorisk förändring eller marknadsföringslösning som förminskar användandet av naturresurser (inklusive material, energi, vatten och land) och som minskar utsläpp av skadliga substanser över hela livscykeln.

(Källa: Tilllväxtverkets rapport Miljödriven näringslivsutveckling, 2012:02, som hänvisar till en EU-undersökning 2011: ”FL315 attitudes of european entrepreneurs towards eco-innovation”.)

 

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3