Pristagare 2012

Green Innovation Contest 2012 års pristagare presenterades under Sustainability Day 2013. Här mottog de pris av VINNOVA:s styrelseordförande Hasse Johansson. Nedan kan du läsa juryns motiveringar och uppföljande intervjuer.

Juryns motivering, SAMLINGSRÖR MED EJEKTORBÖJAR

Innovationen löser problem och minskar energiförluster som kan uppstå i rör och ventilationer. Karl-Erik Andersson har förenat strömningslära med ingenjörskonst till en innovativ produkt som minskar energiåtgången för många verksamheter. En innovation som löser flera behov och som har en stor potential kring energieffektivisering för en vid grupp kunder. Ejektorböjar är en del av framtidens hållbara lösningar.

Läs intervjun med Karl-Erik.

Juryns motivering, OPTISTRING

Innovationen är nytänkande bland omriktare genom att effektivt omvandla likström till växelström individuellt för varje solcellspanel. Detta medför ett ökat utbyte samtidigt som omriktarsystemet har en låg produktionskostnad. Anders Lindgren har med sitt team kombinerat tekniskt kunnande och branschsinsikter i precis rätt tid för marknaden. Optistring har potential att bidra till ökade förutsättningar för användning av förnybar energi och är därför en framstående miljöinnovation.

Läs intervjun med Anders.

Juryns motivering, MICPROS

Innovationen löser flera miljö- och resursproblem med annat genom att omvandla restprodukter och matavfall till proteinfoder till fiskodlingar. Detta bidrar i sin tur till en ökad tillgång av livsmedel för jordens befolkning. Matilda Olstorpe och hennes team presenterar med MicProS, en hållbar innovation som har potential att skapa nya verksamheter och affärer i flera steg samtidigt som behovet av vilt fångat fisk kan minskas.

Läs intervjun med Matilda.

Juryns motivering, KOLJERN-TEKNIK

Innovationen sammanfogar cellglas till självbärande byggelement, inte endast för golv utan även inom nya användningsområden som väggar och tak. Åke mård har skapat konstruktioner som förut varit okända och där återvunnet glas blir en del av framtidens energieffektiva byggnader. Koljerntekniken är en innovation med stor affärs- och miljöpotential och som är redo att ta ett språng ut mot en global marknad.

Läs intervjun med Åke.