Organisationer bakom tävlingen

Green Innovation Contest finansieras av Energimyndigheten, TillväxtverketVästra Götalandsregionen och Almi Föregaspartner och projektleds av Innovatum i Trollhättan. Tävlingen genomförs i samspel med nationella eller regionala innovations- och företagsstödsorgansationer.

Innovatum är medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SiSP).

Green Innovation Contest finansieras delvis med Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (publicerad i EUT L 352/1, 18.12.2013). Stöd som beviljas med denna förordning som rättsgrund kallas för ”försumbart stöd”, ”de minimis stöd” eller ”stöd av mindre betydelse”. Du får när du tävlar, ta del av detta stöd.

Om ”Tävlingen samarbetar bland annat med” på första sidan
Vi är stolta över att presentera några av de organisationer och företag som Green Innovation Contest samverkar med. Med detta menar vi ett gemensamt arbete där en eller flera av punkterna nedan uppfylls:

  • Man är delaktig i tävlingens jury, beredning- eller referensgrupp
  • Vi samkör olika aktiviteter som lyfter svenska miljöinnovationer
  • Sponsring av priser till de tävlande/pristagarna
  • I samråd hjälper vi innovatörer att finna rätt stöd/aktivitet och slussar vidare mellan varandras verksamheter
javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3