PRISKUVERT 2015

Om priset
Bergenstråhle & Partners erbjuder en Pristagare i Green Innovation Contest två timmar fri rådgivning hos en av våra experter. Rådgivningen kan exempelvis användas för att ge en första inblick i hur entreprenören kan använda IP-rättigheter såsom Patent, Varumärke och Mönsterskydd för att skydda sin produkt och/eller tjänst.

 ”Att så tidigt som möjligt i processen få kontroll över sina kunskapstillgångar är viktigt för ett bolags långsiktiga framgång. Vår förhoppning är att ge Vinnaren en god start för att effektivt kunna hantera sina tillgångar.”

– David Grünbaum, Bergenstråhle & Partners. 

Vilka är Bergenstråhle & Partners?

Bergenstråhle & Partners är en affärsorienterad konsultbyrå inom Intellectual Property Management. Genom vår kompetens och erfarenhet inom teknik, juridik och affärsmannaskap hjälper vi innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap. Värdefull kunskap är den kunskap som ger lönsamma affärer och därför ser vi teknik och juridik som förutsättningar medan affärsmannaskap är beslutskriteriet. Med fokus på vad vi kallar Return-On-Innovation®, skapar vi således förutsättningar för våra kunder och deras tillgångar. Bergenstråhle & Partners har fem kontor i Sverige varav bland annat i Stockholm och Göteborg.

Kontakta David Grünbaum (031 – 350 00 21) eller Andreas Wennermark (031 – 350 00 24) om du har några frågor.
www.bergenstrahle.se