En tävling för hållbara innovationer

Här är pristagarna av Green Innovation Contest 2015

DyCon Optimizer, EnergyHub och 200Mdin3 är de miljöinnovationer med högst affärs- och miljöpotential i årets tävling av Green Innovation Contest. Tävlingen som leds av Innovatum syftar till att fler innovatörer ska lyckas med att utveckla sin produkt eller tjänst för att nå marknaden och därigenom stärka en hållbar tillväxt och bidra till svensk konkurrenskraft.

På bild: Mats Karlström, Björn Jernström med EnergyHub, Andreas Driving, Robert Kviberg med DyCon Optimizer och Johan Persson med 200Mdin3 är pristagarna av Green Innovation Contest 2015. 

– Green Innovation Contest handlar om innovationer med tyngd på smarta lösningar som förbättrar vårt samhälle samtidigt som det kan skapa nya företag och skapa tillväxt, säger Peter Zienau VD på Innovatum.

Drygt 50 innovatörer från norr till söder i Sverige har deltagit i årets upplaga av Green Innovation Contest. Det var i samband med invigningen av Sotenäs Symbioscenter den 4 december som tävlingens pristagare presenterades av Innovatums VD Peter Zienau tillsammans med Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

– Vi har med omsorg valt denna plats för vår prisutdelning där man kommer att lösa samhällets utmaningar på ett nytt spännande sätt genom samverkan. Innovationer som handlar om hållbarhet ligger väldigt nära Innovatums styrkeområden, det är glädjande att kunna få offentliggöra årets pristagare inom Green Innovation Contest, säger Peter Zienau.

– Vi är mitt inne i ett grönt paradigmskifte, det vittnar inte minst de globala politiska skeendena om. Men för att de stora orden ska bli verklighet krävs att kommuner, företag och akademi arbetar konkret och lokalt för att gynna nya, smarta, gröna sätt att arbeta. Och för det krävs i sin tur människor som med intelligens och idéer kommer på vad det där nya, smarta, gröna är för något. Personer som dagens pristagare. Det är människor som dessa som skapar en framtid att våga tro på, säger Karin Stenlund.

Årets prisade miljöinnovationer

DyCon Optimizer – hjälper fastighetsägare att effektivisera sin energianvändning i flerbostadshus

Innovationen minskar energiförbrukningen med 10-20% genom att reglera flödeshastigheten i vattenburna värmesystem. Genom att reglera flödet i systemet i kombination med inomhusmätare, uppnås en snabb och effektiv reglering med ett stabilare inomhusklimat.

Kontakt: Andreas Driving
andreas@dunderon.se, 070-630 16 75
www.dunderon.se


EnergyHub – ökar möjligheter för fastighetsägare att producera förnybar el, lagra energi och snabbare ladda elbilar.

EnergyHub kombinerar en växelriktare för solceller med ett lokalt energilager. Innovationen fördelar belastningen jämnt mellan faserna så att man kan få ut mycket el från solceller till nätet men också ladda elbil utan att slå ut säkringar. Därtill låter EnergyHub elabonnenter lagra solenergi som kan användas när solen har gått ner. Den ger också tillgång till reservkraft vid strömavbrott och lägre nätavgift.

Kontakt: Mats Karlström
mats@ferroamp.se,0706-290026
www.ferroamp.se


200Mdin3 –
teknik som gör det möjligt att kostnadseffektivt och snabbt kunna producera miljövänliga kvalitetsbostäder.

Johan Persson har kombinerat sina tidigare innovationer och utvecklat befintlig teknik för att på plats kostnadseffektivt kunna fabricera väggelement i skumbetong. Med hjälp av företaget Part Construction AB har han lyckats ta denna innovation från ritbordet till verkligheten. 200Mdin2:s mobila teknik gör det möjligt att gjuta väggarna till ett helt hus på extremt kort tid. Innovationen ger billiga bostäder med hög energieffektivitet, minskade transporter och materialåtgång.

Kontakt: Johan Persson
johan.persson@partab.nu, 0720-27 97 95

 

Om Green Innovation Contest

Green Innovation Contest en nationell tävling som projektleds av Innovatum och finansieras av Energimyndigheten, Tilllväxtverket, Västra Götalandsregionen samt Almi Företagspartner. Tävlingen vänder sig till privatpersoner, studenter och forskare samt till start-ups och etablerade småföretag med en hållbar miljöinnovation som är redo att bli en tjänst eller produkt på marknaden.

PR-ansvarig Elin Krusell Sandh
0736-229 880

elin.krusell-sandh@innovatum.se

Besök Innovatums Nyhetsrum för tidigare pressmeddelanden och nyheter.

Ladda ner logotyp och symboler

Green Innovation Contest (pdf)
Green Innovation Contest (jpg)
Green Innovation Contest symboler (pdf)
Green Innovation Contest symboler (jpg)
Innovatum logotyp (pdf)
Innovatum logotyp (jpg) 

Innovationstävlingar – mot en svensk modell

I Sverige har intresset för innovationstävlingar på senare tid ökat markant. De svenska tävlingsinitiativen särskiljer sig på flera sätt och en svensk modell börjar träda fram, en modell där neutrala aktörer spelar en viktig roll. I slutet av januari kom artikeln ”Innovationstävlingar – mot en svensk modell” ut, som skrevs av Green Innovation Contest och Munktell Science Park, och publicerades av SISP (Swedish Incubators & Science Parks).

Ladda hem artikeln som PDF

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3