Sahlgrenska Science Park

Kontaktperson

Sofia Ström, affärsrådgivare

E-post: sofia.strom@sahlgrenskasciencepark.se
Tel. 031-741 17 05
Hemsida: www.sahlgrenskasciencepark.se

Inriktning

Sahlgrenska Science Park är en företagsinkubator och science park som arbetar med projekt och företag inom hälsa - Life science.

Specialkompetens

Medicinteknik
Läkemedel
IT kopplat till vård
Diagnostik

Ort

Göteborg

« Tillbaka