Munktell Science Park

Kontaktperson

Stina Adolfson Kiviaho

Munktell Science Park, med Nätverket Din idé:
Tel. 070-10 46 005
stina@munktellsciencepark.se
Hemsida: www.munktellsciencepark.se

Inriktning

Making space for innovators; Innovation, ideútveckling, nätverk, projekt, finansiering, företagsinkubator, utbildningar, events mm. En mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod.

Specialkompetens

Innovationsfrämjande i alla faser. Rätt stöd på rätt sätt till rätt person i rätt tid. Vi lotsar dig rätt i idéutvecklingsprocessen.

Ort

Eskilstuna

« Tillbaka