Livsmedels-acceleratorn

Kontaktperson

Elén Faxö

E-post: elen.faxo@sp.se
Hemsida: www.livsmedelsacceleratorn.se

Inriktning

Vi på Livsmedelsacceleratorn erbjuder företag och projekt inom livsmedelsbranschen i Västra Götaland genomlysning av behov och finansieringsmöjligheter och lotsar till relevanta utvecklingskompetenser inom teknik- affär och kompetensutveckling. Vi erbjuder också riktade projektinsatser inom marknadsanalys och hälsokommunikation.

Specialkompetens

Ger stöd åt entreprenörer, forskare och företag för ökad kommersialisering och tillväxt.

Ort

Västra Götaland

« Tillbaka