Innovationskontor Väst Chalmers

Kontaktperson

Bo Norrman

Innovationsrådgivare / Innovation Advisor (Life Science)
Epost: bo.norrman@chalmers.se
Tel +4670-3710949
Skype: zeebooswede
Twitter: @innovabo
Hemsida: www.innovationskontorvast.se

Inriktning

Innovationskontor Väst har till uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former: kommersialisering, patentering och licensiering, forskningssamverkan etc. Det omfattar även rådgivning till lärosätesledningen i frågor kring nyttiggörande och innovation. Innovationskontoret ger vägvisning i Innovationssystemet och hjälper till med att kanalisera det stöd som erbjuds även av andra aktörer.

Målet med Innovationskontorets verksamhet är att hjälpa till med att effektivisera nyttiggörandet av akademisk forskning och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv.

Detta åstadkoms genom att Innovationskontoret ger forskningsverksamheter stöd i att skapa goda möjligheter till nyttiggörande och i att övervinna hinder för effektivt nyttiggörande.

Specialkompetens

Innovationsrådgivarna är disputerade personer med egen kunskap om forskning, företag och innovationsstöd. Vi har bred allmän kompetens och djup kunskap inom bla Life Science, material, IT, energi, samhällsbyggnad mm.

Ort

Göteborg

« Tillbaka

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3