Inkubera i Örebro AB

Kontaktperson

Mikael Melitshenko

E-post: mikael@inkubera.se
Hemsida: www.inkubera.se

Inriktning

Örebroregionens företags- och tillväxtinkubator.

Specialkompetens

Inkubering av innovativa idéer

Ort

Örebro

« Tillbaka