CONNECT Uppsala

Kontaktperson

Virginie Delporte

E-post: vd@connectuppsala.se
Hemsida: www.connectuppsala.se

Inriktning

Vårt uppdrag är att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag i Uppsalaregionen och skapa mötesplatser för affärsutveckling.

Detta gör vi genom vår språngbrädeprocess, vårt investerarnätverk och våra engagerade partner som bidrar till vår verksamhet.

Specialkompetens

Förbereda företag för kapitalanskaffning och bidra med kompetens för tillväxt.

Ort

Uppsalaregionen

« Tillbaka