Cleantech Inn Sweden

Kontaktperson

Mikael Molin

info@cleantechinn.se
http://cleantechinn.se

Inriktning

Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Företagen, våra medlemmar, screenas kontinuerligt efter såväl affärs- som hållbarhetskriterier. Deras kunnande kompletteras på resan av våra erfarna affärsutvecklare och projektledare. Vår kompetens och vårt breda kontaktnät, tillsammans med kreativa metoder, ger ett effektivt stöd för att realisera medlemmarnas hållbara innovationer till konkurrenskraftiga bolag. I interaktion med näringsliv, investerare, myndigheter och organisationer påskyndar vi utvecklingen mot en hållbar framtid.

Specialkompetens

Hållbar utveckling, affärsstrategi, bolagsutveckling, industrisamverkan.

Ort

Rikstäckande

« Tillbaka