Business Region Göteborg

Kontaktperson

Sofia Mc Conell

sofia.mcconell@businessregion.se
www.businessregion.se

Inriktning

Business Region Göteborg vänder sig till företag i Göteborgsregionen som vill och kan växa samt hjälper företag som vill etablera verksamhet i regionen.Vissa delar av vår verksamhet riktar sig till företag i hela Västra Götaland och Halland.

Specialkompetens

Företagsutveckling
Kluster- och branschutvecklande projekt (t ex Affärsdriven Miljöutveckling)
Internationella nätverk
Service och råd till etablerare och investerare

Ort

Göteborg

« Tillbaka