Alnarp Innovation Studentsupport, SLU

Kontaktperson

Anja Persson, ansvarig för studentsupport

E-post: anja.persson@slu.se
Mobil: 0708-243163 eller
Elin Owman, studentsupport
E-post: elin.owman@slu.se
Mobil: 0708-138101
Tel: 040-415024 (torsdagar)
Hemsida: ai.slu.se

Inriktning

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Ort

Nationell

« Tillbaka