Magnus Kuschel

Magnus Kuschel har en bakgrund som ”‘intraprenör’ inom Volvokoncernen med stor passion för innovationer och hållbara transportlösningar. Han är ansvarig för tjänsteinnovation inom Volvo Group Telematics och har en lång erfarenhet av utveckling med resultat på både global och lokal nivå med innovativa transportlösningar som expertområde.

Han har jobbat och bott runt om i världen (bl.a. inom länder som Brasilien, England, Tyskland och Indien) med lyckade resultat som bidrar till en gedigen meritlista. Etableringen av Volvo IT Innovation Centre, öppna innovationssystemet Commute Greener och tjänsten UbiGo är exempel på dessa resultat.

Magnus har en doktorsexamen från IT-universitet (Göteborgs universitet och Chalmers) och hans forskning syns i böcker och tidskrifter, exempelvis European Journal of Information System. Han är en uppskattad huvudtalare vid flera internationella tillfällen och mångkulturella affärssammanhang.