Erik Hedar

Erik Hedar är affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten stöttar företag inom energiteknikområdet som befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling. Myndigheten är en av finansiärerna bakom Green innovation Contest:

-Vi förväntar oss att tävlingen ska ge oss mer kunskap och kännedom om företag som arbetar med miljöinnovationer. Förra årets utfall av tävlingen var över förväntan. Samtliga fyra pristagare var företag med idéer och verksamhet som ligger i linje med myndighetens mål, säger Erik Hedar.