Tony Meurke

Tony Meurke arbetar på Tillväxtverket  inom Miljödriven Tillväxt och som Project Manager.

Tillväxtverket är en nationell myndighet och en av Green Innovation Contest finansiärer. De arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.