Transporter

BROADBAND PIEZO-ELECTRIC ENERGY HARVESTING DEVICE

”Innovationen baserar sig på ”piezo-electric energy harvesting” vilket innebär att utvinna energi ur vibrationer från t ex fordon, maskiner, mänsklig aktivitet eller från naturen och göra om denna energi till elektricitet som sedan kan lagras i t ex ett batteri för att senare användas till en rad applikationer. Uppfinningen bakom innovationen är patentsökt.”
”Jag har ett bolag under uppstart. Har sedan tidigare ett antal patent inom olika områden.”

Kontakt: Nils Toft, nilstoft@hotmail.com  (Lund)

DIREKTINSPRUTAD TVÅTAKTSMOTOR MED VARIABEL KOMPRESSION

”Motorn har i jämförelse med motsvarande fyrtaktsmotor få rörliga delar, vilket i kombination med den variabla kompressionen, direktinsprutningen och tvåtakten ger en motor med god potential att vara bränslesnål samt möjlig att köra på olika bränsletyper. Den kräver heller inte extern kompressor eller tvåtaktssmörjning.”
”Motorn är framtagen under flera år av en privatperson samt vidareutvecklad i samråd med Chalmers.”

Kontakt: Rikard Kärrman, rikard.karrman@gmail.com , 0708-458928  (Göteborg)

MINISHOPPER

”3-hjuligt elfordon, designad att tilltala och brukas av alla människor, oavsett om man har handikapp eller inte. Nyttofordon. Ersätter bilen till närbutiken.”
”Jag heter Anders Svernsjö och är idéskapare.”

Kontakt: Anders Svernsjö, anders@gubbar-sant.se, 0734-020 892  (Haninge)

NIMBELL TRIGO

”Ett robust trehjuligt elektriskt arbetsfordon för kunder inom postdistribution, service och underhåll samt andra närtransporter av gods och personer. Genom en innovativ kombination av robust konstruktion, hög prestanda, vinteranpassning och effektiv förarmiljö skapas unika kundfördelar.”
”Nimbell utvecklar den nya generationens elektriska arbetsfordon för hållbara stadstransporter.”

Kontakt: Jonas Mårtensson, www.nimbell.com, jonas.martensson@nimbell.com, 031-757 5051  (Göteborg)

SJÄLVFÖRSÖRJANDE FORDON

”Innovationen bygger idag på en vision och ett koncept kring en produkt. Jag kallar den för självförsörjande fordon. Produkten ämnar på sikt göra så att vi ej längre blir beroende av kolbaserade drivmedel och därmed hjälpa till att skapa en grönare och bättre transportindustri. Innovatörer, Ingenjörer, Forskare, riskkapitalbolag, fordonsindustrin eller allmänt stöd är välkomna att delta i detta projekt. Idag finns bara idén, tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.”
”Företaget har som vision att skapa morgondagens fordon.”

Kontakt: Adrian Eklund, eklund.adrian@gmail.com,  (Eskilstuna)

SMAKSATT VATTEN

”Enkel och lättillgänglig metod för att med enbart naturliga ingredienser smaksätta kranvatten och spara miljön genom att minska transporter och nedskräpning samt för att slippa flaskvattnets alla övriga nackdelar.”

Kontakt: Madeleine och Caroline Liljenström, madeleine.liljenstrom@gmail.com 0705-627633 och caroline.liljenstrom@gmail.com 0762-100882  (Lomma)

 javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3