Resurser

A NEW METHOD FOR WASTE HEAT POWER PROCESSES – ECT

”ECT genererar el från lågvärdig spillvärme och ger jämfört med dagens kommersiella teknik dubbla mängden el vid samma värmekälla och värmesänka med nästan oförändrad investering. Insats är gynnsam vid raffinaderier, stålverk, smältverk etc. För större stationära/marina dieselmotorer minskas bränsleförbrukning med ca 15 %. En avancerad termodynamisk studie följt av en kostnadsoptimering svarar för det dubbla elutbytet.”

Kontakt: Arne Jonsson, arne.jonsson@mbox301.swipnet.se. Full info mot sekretessförbindelse.  (Hagfors)

EXTRAKTION AV VATTEN I INDUSTRIELLA RÖKGASER

”Den största utmaningen världen har idag är klimatfrågan. En akut utmaning är brist på vattenresurser. Innovationen möjliggör återvinning av vatten ur industriella rökgaser. Den kan bryta paradoxen el-/industriproduktion gentemot matproduktion.”
”Jag har arbetat med forskning och utveckling i 25 år.”

Kontakt: Ahmad Reza Shirazi,  ahmad_shirazi@hotmail.com, 0737-828 518 (Lindome)

Läs en längre intervju –  Ahmads sociala miljöinnovation

GUEFA

”Tillvarata energi från avloppssystem och återvinna den till uppvärmning av byggnader. Metoden är anpassad för värmepumpar som sammankopplas med vattenbärande uppvärmningssystem. Låga investeringskostnader och hög energivinst.”
”Olof Gustafsson, företaget Idé i VVS HB. Har 50 år i VVS branschen varav 40 år varit VVS-inspektör. Idén fick jag redan på 70-talet och som jag sedan utvecklat till dagens lösning. Lösningen är patenterad.”

Kontakt: Olof Gustafsson tel: 033-150966 (Borås)

MASKIN FÖR LAGRING AV HUSHÅLLSAVFALL

”Maskin för framställning av vakuumpackade bricketter från hushållsavfall. Denna patenterade maskin ger möjlighet att lagra avfall en längre tid utan negativ miljöpåverkan. Den ger stora fördelar framförallt i ett utbyggt system, och kan med fördel inom en nära framtid tillverkas för storhushåll, hotell, sjukhus mm.”
”Jag är entreprenör sedan tidigt 60-tal och har sedan 70-talet arbetat med innovationer och utveckling.”

Kontakt: Ingemar Hansson, senior@aol.se  (Tanumshede)

Läs en längre intervju – Ingemars maskin för lagring av hushållsavfall

MicProS (Microbial Protein Source)

”Transformerar icke- eller lågintressant humanmat samt restprodukter till en matresurs för människor på ett miljövänligt och hållbart sätt.”
”SSE–C är ett nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete där olika delkomponenter möter varandra för att bättre kunna utnyttja olika typer av restprodukter. MicProS konceptet är en av dessa komponenter som baserar sig på forskning utförd av Dr Olstorpe och Prof Kiessling vid SLU.”

Kontakt: Matilda Olstorpe, matilda.olstorpe@slu.se (Uppsala)

NeoBioGas

”Based on inventions in the preparation of volume-efficient and durable adsorbents for gas separation, NeoZeo offers novel solution to tap the largest unexplored potential for producing raw biogas; the farms. NeoZeo builds biogas-upgrading module suitable for small volume of raw biogas produced at the farms, the oil wells of the future! The module will help to produce biogas fuel for cars/buses at the farms for local biogas vehicles.”
”NeoZeo focuses on development of biogas, connected to research environment at Stockholm University.”

Kontakt: Petr Vasiliev, petr.vasiliev@neo-zeo.com (Stockholm)

OMVANDLA LÄCKANDE METANGAS TILL VÄTGAS

”Ta tillvara och omvandla miljöfarlig läckande metangas till el samt få rent vatten som restprodukt. (Kan vara bra i vissa u-länder.)”
”Jag är en energiintresserad amatör.”

Kontakt: Gunnar Andersson, snixas@hotmail.com  (Vänersborg)

PINEXO

”Ett verktyg för att sänka energikonsumtionen i processindustrin. Genom användarvänlig mjukvara kan processingenjörer hitta effektivare lösningar på hur de kan placera om sina värmeväxlare för att spara värme i processen. Genom att återanvända varma strömmar behöver processindustrin inte i lika stor utsträckning värma upp nya strömmar med fossila bränslen. På så sätt skonas miljön.”
”Jag är student på Chalmers Entreprenörskola, CSE, läser 5e året på civilingenjörsprogrammet.”

Kontakt: Rawand Faraj, www.pinexo.se, rawand@pinexo.se  (Göteborg)

PLASTIQUE

”Nya alternativa vägar för att återvinna våra industriers återvinning av plastmaterial. Ny tillverkning, från nya aktörer, av produkter från plaståtervinning, t ex tidningar av plastfilm, liksom reklamutskick, kvitton etc. utav plast. En helhetssyn och en ny affärsmetod kring att minska utsläpp, skapa återväxt i skogområden och att påverka synen på vår vardagskonsumtion.”
”Jag tänker i det lilla och i det stora, att någon ska uppmärksamma min idé.”

Kontakt: Hanna Antby, Vslanguage, hanna.antby@gmail.com, tel. 0725-434 950 (Alingsås)

SMART TANK X5

”En värmeväxlare som återvinner energi från bad-, disk- och tvättspillvatten och även återvinner energi från bilens kylsystem samt ger den möjlighet att  förvärma motorn då man ska åka iväg. Miljövinsten från sparad energi och minskat skadligt utsläpp från bilen är stor. Systemet finns installerat i mitt hus samt bil och fungerar utan krångel.”
”Jag är utbildad maskinreparatör, med erfarenhet från bland annat tillverkning av olika bildelar i plåt.”

Kontakt: Miro Bjelovuk, mirobjelovuk@gmail.com, 0703-210945  (Smålandsstenar)

VEGAFISH – MILJÖVÄNLIG NÄRPRODUCERAD JÄTTERÄKA

”Genom nyttjande av industriella restprodukter kan vi odla miljövänlig närproducerad jätteräka som kan avnjutas med ett gottmiljösamvete.”
”Vegafish ägare representerar en bred kompetens inom de områden som behövs för en god implementering av verksamheten. Bolaget startades i december 2011. Vi söker ytterligare finansiering för att bygga upp en produktionsanläggning som kan möta konsumentbehovet.”

Kontakt: Lars-Johan Larsson, www.vegafish.com, lars-johan.larsson@vegafish.com, 0767-808900   (Uppsala)javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3