Paulins vertikala vindkraftverk

Mindre vertikalt vindkraftverk – smart förnybar elektricitet

Inom vindkraftbranschen finns det två huvudprinciper: Horisontalaxliga och vertikalaxliga vindkraftverk. Horisontella verk fungerar utmärkt i stor skala, men när de skalas ner blir rotationshastigheten hög och skapar oljud. Därför fungerar denna princip dåligt i bebyggt område.

– Vertikala verk fungerar bäst i liten skala eftersom principen maximerar vridmomentet
vilket ger en låg rotationshastighet, förklarar Daniel. Det finns många mindre vindkraftverk
på marknaden men inget som kombinerar hög effekt med ljudlös operation.

Det är den problematiken som innovatören Daniel Paulin har tittat närmare på under 3 års utveckling. För att få fram optimal design för sitt vindkraftverk har Daniel, eller Paulin Motor Company AB som hans företag heter, använt sig av expertis inom bilbranschen. Där har han tidigare arbetat med aerodynamik och tagit fram design för bl a Ford Focus, Ford C-Max och supersportbilen Devon GTX.

Han kallar sitt vindkraftverk REVOLUTION och det är tänkt for privata och kommunala kunder som vill prioritera miljön och ett fast elpris.

Från en av IBM:s kraftfullaste datorer till en prototyp i Grundsund
Med hjälp av sitt nätverk inom bilbranschen har tester gjorts och fakta tagits fram. För att få substans i mätningarna har Daniel använt sig av företaget Exa som är
världsledande inom flödesdynamik. Beräkningsarbetet har gjorts i en av IBM:s kraftfullaste datorer.

– Ja det är många variabler att ta hänsyn till för att hitta den bästa utformningen, säger Daniel. Bland det viktigaste har varit att finna en design så att bladen skär i
icke-turbulent luft. Resultaten visar att mitt vindkraftverk ger upp till 60% mer effektän det bästa vertikala verket på marknaden idag.

I Grundsund i Bohuslän står en fullskalig prototyp. Den har testats på en bergkulle under ett halvår. En finess är automatisk start och stopp beroende på vindförhållanden.

– Det har varit bra att testa i verkligheten, säger Daniel. Det bästa har varit att se att teorierna har fungerat i verkligheten och att det blev så vackert.

Ihopfällbart vindkraftverk
Under utveckling finns en teleskopfunktion och ihopfällbara blad. Det innebär att vindkraftverket, som i uppfällt läge mäter cirka 7 meter högt och 2 meter i diameter, ska gå att fälla ihop så det bara är 1,3 meter högt och 40 cm brett. Tanken är att om man inte vill använda verket, eller inte vill ha det synligt under vissa tider, då fälls det automatiskt ihop. Det blir även lättare att inhandla, tranportera och montera upp.

– Jo och det öppnar även upp för nya möjligheter, till exempel att kunna ha det på mobila applikationer så som husvagn eller båt för att generera gratis el, menar Daniel.

Måste knäcka koden!
Paulin Motor Company AB har inte för avsikt att själv tillverka sina innovationer. Till Revolution söker nu Daniel intresserade köpare. Helst vill han hitta någon i Sverige som brinner för miljöfrågor och som vågar förstå potentialen som enligt honom finns i detta nya vertikala vindkraftverk. I slutet på sin presentation av vindkraftverket på företagets hemsida står det: ”Know someone who may be able to take this product to market? Please contact Daniel Paulin.”

– Jag har försökt hitta köpare men hittills har jag inte lyckats knäcka koden vem som kan vara intresserad, säger Daniel. Jag har patent kopplade till Revolution som bör vara värdefulla. Och marknaden har jag undersökt och tillfrågat så den biten ser positiv ut.

För närvarande deltar Daniel i miljöinnovationstävlingen Green Innovation Contest som drivs av Innovatum. En av förhoppningarna med det är att försöka nå ut till en bredare målgrupp och finna potentiella köpare.

Daniel menar att den största fördelen med hans vindkraftverk är att det återbetalar sig inom 5-7 år, sedan ska det vara gratis el i 15-20år.

Kontakt: Daniel Paulin, info@paulin.net, www.paulin.net

 

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3