Nytt sätt att installera solfångare på tak

 

Solar Sandwich, ny installationsteknik för solenergi

Många som sysslar med utveckling av solceller eller solfångare inriktar sig på att antingen förbättra materialet så att det blir mer energieffektivt eller att ta fram billigare material. Inte så många funderar kring hur solceller och solfångare kan sättas upp på tak, hur det kan bli enklare och lättare att installera. Men det är just vad Sulev Suurkask har gjort.
– Byggbranschen är ganska trög, så även om det har kommit många innovationer inom solenergi de senaste åren så fortsätter installationstekniken att vara densamma, säger Sulev.

Han är byggnadsingenjör och har erfarenhet från egen byggfirma och från energirenoveringar. Solenergikunskap har han utvecklat genom praktik och självstudier.

El, värme och isolering
Solceller har man för att alstra el. Solfångare är till för att skapa direktverkande värme, till exempel för att få varmvatten. Av egen erfarenhet vet Sulev hur tungt och besvärligt det kan vara att installera solenergianordningar på tak.
– Jag sysslade med energirenovering av hus tidigare, och vid ett tillfälle när vi installerade solfångare på ett tak höll jag på att ramla ned. Det hade kunnat gå illa.

Den incidenten gjorde att Sulev började fundera på hur man kan förenkla installationen. Istället för de idag tunga kassetterna som först måste baxas på plats med stora lyftkranar och sedan fästas med olika stödkonstruktioner, så kom han fram till att det borde gå att använda det lätta och starka byggmaterialet sandwich. Det levereras som färdiga byggpaneler för både väggar och tak, och materialet kan ersätta väggar av betong eller trä. När det gäller takpaneler är de självbärande upp till cirka 8 meters längd. Förutom att sandwich är lätt, starkt, och motståndskraftigt mot fukt, så isolerar det bra. Att använda sandwich är ganska ovanligt men inte nytt, men det är nytt att kombinera sandwich med solceller eller solfångare med hjälp av Sulevs teknik.

Färdiga byggmoduler
Med hjälp av en affärplan kom Sulev fram till att bästa kostnadseffektivitet uppnås om så mycket som möjligt kan förtillverkas på fabrik, för att sedan levereras direkt till byggarbetsplatsen. Sandwichpanelerna kan beläggas med solceller och solfångare – gärna både och om Sulev får bestämma – direkt på fabriken där sandwich tillverkas. Exakt hur ”solenergin” fästs och kopplas samman på sandwichen är lite av en hemlighet.
– Några saker skulle möjligen gå att ta patent på, förklarar Sulev. Men det är en krass sanning att ett patent inte hjälper mot stora aktörer som skulle kunna läsa sig till hur jag har tänkt ut detta. Nej, då behåller jag det hellre som know-how. Men jag kan berätta att alla anslutningsanordningar som t ex strömförsörjning och rör, de kommer man åt enkelt direkt på insidan av taket. Det kommer att vara lätt och smidigt att installera solenergi, och kostnadseffektivare än idag både för byggherren och för husägaren. Och om en solcell går sönder så kommer den övriga anläggningen som såklart består av många hopsatta solceller, fortsätta att fungera ändå. Det går även att byta ut en skadad cell om så önskas. Totalt sett är det ny teknologi.

En vanlig fråga som Sulev brukar få handlar om att solceller behöver kylning, och att det därför brukar vara en luftspalt mellan tak och solceller. Men den saken ska enligt honom själv vara ordnad i och med användning av speciella (standardtillverkade) solceller som är gjorda för direktapplicering.

Nästa steg
Samarbetskontakt finns med en sandwichtillverkare i Sverige, och tillsammans har de tagit fram ett koncept för Greentech Building. Solenergimodulerna går att använda på både nya och gamla hus, men kanske är det renovering av miljonprogramhusen som skulle ge de bästa intäkterna.
– Ja om jag får drömma lite så skulle utbyte av taken på miljonprogrammen vara en riktig höjdare, men även stora byggprojekt som IKEA, Volvo eller ICA, som alla har stora takytor och aktiviteter som drar mycket energi. Men nu har jag ändå utvecklat detta i ett antal år och jag vet att det är inte så mycket till som behövs för att dra igång produktion, jag har prövat tekniken och det är i princip färdigt att starta tillverkning om det finns någon som är intresserad av det. Själv vill jag vara med i början, utbilda, bygga upp verksamheten, och när produktionen är igång kan jag kanske få ta itu med andra byggidéer jag har.

Kontakt: Sulev Suurkask, SOLEV entreprenad, info@soleventreprenad.se

 

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3