Mikael Syväjärvi – kubisk kiselkarbid för högeffektiv solcell

Från lysdiod till solcell

För tre år sedan kommersialiserade Mikael Syväjärvi en metod för att framställa ljusbildande kiselkarbid till en vit lysdiod. Nu gör han det omvända.

– Kubisk kiselkarbid passar väldigt bra i en teoretisk modell för att fånga upp stora delar av solljuset, men ingen har kunnat framställa materialet i tillräckligt bra kvalitet, säger Mikael Syväjärvi som står bakom innovationen om kubisk kiselkarbid för solceller.

Men i juni 2012 visade hans grupp upp världsledande kvalitet av materialet framställt med en ny metod. För att få solcellsfunktionen så måste materialet ”dopas”. Det kan då samla olika delar av våglängder i solljuset, och upp till 60% kan fångas upp enligt modellen. Fördelen är att man undviker den problematik som uppstår när man kombinerar olika material för att fånga upp så mycket solljus.

– Från lysdiodsprojektet har vi kunskaper om hur vi ska dopa materialet, men vi har ännu inte lyckats få forskningsfinansiering för att undersöka detta. Vi har indikationer på att fysiken bakom modellen fungerar i praktiken, även om det finns mer att studera för att förstå processen helt, förklarar Mikael om var projektet står.

Balans mellan forskning och tidig investering
Eftersom utveckling av material alltid tar tid och ofta kostar mer pengar än forskning delar ut, samtidigt som behovet av energieffektivisering är allt mer kritiskt, så funderar han på en kombination av forskning och riskkapital i tidigt skede.

– Det finns stort intresse från kinesiska aktörer, och norska forskningsinstitutet SINTEF. Green Innovation Contest är därför en bra möjlighet att synliggöra den här möjligheten till svenska intressenter. Jag tror att en forskning som har partnerskap med investerare och teknikföretag som kan ta grundtekniken för att göra solcellsmaterialet till en fungerande solcell är en passande kombination för att få ut en innovation inom en rimlig tid, berättar Mikael Syväjärvi om hur han tänkt sig ett scenario.

Kontakt: Mikael Syväjärvi, www.liu.se/senmat ,
mikael.syvajarvi@ifm.liu.se, tel. 013-285708