Material

EARFIX

”Framtagen pga problem med tops i avloppsrör. Minska användning av bomulls-tops. Earfix återanvänds. Minskar antalet öronspolningar som är en stor samhällskostnad då öronpinnar petar in vax mot trumhinnan, Earfix gör ej detta i samma utsträckning då den har en gripande teknik medan bomulls-tops har en absorberande teknik.”
”Jag är legitimerad sjukskötare sedan 1978. Arbetat inom öronklinik. Har tidigare tagit fram uppfinningar inom hjälpmedel.”

Kontakt: Jan Broselid, www.earfix.vpsite.se, jan.broselid@gmail.com  (Färjestaden, Öland)

ESAPAC

”EsaPac™ är ett unikt förpackningssystem för flytande medier med möjlighet till unik kundanpassad dosering med mycket stor precision (0,14 ml).”
”Jag heter Esa Mäkinen, är och har varit uppfinnare och innovatör under många år”.

Kontakt: Esa Mäkinen, www.esapac.com , esapac@comhem.se  (Stockholm)

HYSCH

”Ljuddämpande pappersvepor. Från forskarna i LivePaper, FSCN, Mittuniversitetet. Är din arbetsplats bullrig? Klagar besökare på att det ekar i dina lokaler? Både anställda och besökare påverkas av den akustiska och visuella inomhusmiljön. Hysch ljuddämpande pappersvepa används för att skapa trivsel, förbättra hälsan, öka synligheten, öka försöljning för kunden och skapa gemenskap! Kunder återkommer gärna när miljön är hälsosam och trivsam.”

Kontakt: Tove Gulliksson, www.hysch.se  (Sundsvall)

KOLJERN

”Ny byggteknik som ger oss energieffektiva grunder, ytterväggar, terrasser och yttertak. Fukt- och brandsäkra byggnader, kretsloppsanpassade och långsiktigt hållbara. Tekniken kan användas som nybyggnad eller som renovering av gamla byggnader. Tekniken ger ett hälsosamt inneklimat.”
”Jag är en byggnadsingenjör och tagit fram den nya tekniken. Har drivit ett mindre byggföretag under ca 36 år.”

Kontakt: Åke Mård, www.koljern.se, ake@koljern.se  (Sundsvall)

KUBISK KISELKARBID FÖR HÖGEFFEKTIV SOLCELL

”Vi utvecklar en metod för att framställa kubisk kiselkarbid. Genom att tillföra vissa ämnen skulle materialet kunna fånga upp 48-60% av solljuset. Vi vill utveckla tekniken till en ny solcell.”
”Forskare och entreprenör som utvecklar nya material och framställningsmetoder.”

Kontakt: Mikael Syväjärvi, www.liu.se/senmat , mikael.syvajarvi@ifm.liu.se, tel. 013-285708  (Linköping)

Läs en längre intervju – Mikael Syväjärvis kubiska kiselkarbid

LJUSGENERERANDE LJUSLEDARE

”Ljusledare anpassas och optimeras för att samla energi från omgivningen. Denna energi koncentreras inuti en fotooptisk kropp som gör att ljuset förstärks. Kan ersätta och komplettera reflexer. Inga batterier, strömkällor eller solpaneler behövs. En tänkbar kund skulle kunna vara Vägverket och Sjöfartsverket.”
”Jag har patenterat fem olika ljusledande och ljusalstrande system.”

Kontakt: Leif Levon, www.leviflux.com, leif.levon@telia.com, 0721-738 312 (Älta)

Läs en längre intervju – Ljuskälla som varken behöver el eller batterier

MILJÖRENOVERINGAR/-BYGGANDE AV BYGGNADER OCH BYGGKONSTRUKTIONER

”Ny teknik för att återskapa, skydda och bevara gamla byggnader, stora som små, från 1600-talet och framåt. Mikrobetong ersätter traditionell epoxylagning vilket även medför mindre energikrävande metod.”
”CONMAT AB är ett utvecklingsbolag som tar fram ny teknik och tillämpar dessa på objekt ute på marknaden.”

Kontakt: Stig Karlsson 0737-025 479, stig@conmat.se, www.conmat.se, och Kjell Karlsson 0706-788 999  (Vrigstad)

NIX-BOTTENFÄRG

”Ett miljövänligt alternativ till båt-bottenfärger, både för människan och havet.”
”Jag är ingenjör och innovatör i Stockholms södra skärgård.”

Kontakt: Pelle Östlund, per_ostlund@hotmail.com  (Muskö/Haninge)

PLASTIQUE

”Nya alternativa vägar för att återvinna våra industriers återvinning av plastmaterial. Ny tillverkning, från nya aktörer, av produkter från plaståtervinning, t ex tidningar av plastfilm, liksom reklamutskick, kvitton etc. utav plast. En helhetssyn och en ny affärsmetod kring att minska utsläpp, skapa återväxt i skogområden och att påverka synen på vår vardagskonsumtion.”
”Jag tänker i det lilla och i det stora, att någon ska uppmärksamma min idé.”

Kontakt: Hanna Antby, Vslanguage, hanna.antby@gmail.com, tel. 0725-434 950 (Alingsås)

PROMESSION – Ekologisk begravning

”Promessa utvecklar system för omhändertagande av organiskt material – koncept baserat på en patenterad kombination av kryogenteknik och sublimering. Biologiskt vidgas förståelsen för organiska kretslopp, och att död är en förutsättning för nytt liv. Promession benämns av informerade människor som tilltalande – detta är ett paradigmskifte, då döden inte fått epitetet tilltalande tidigare i historien.”

Kontakt: VD Susanne Wiigh-Mäsak, info@promessa.se  (Nösund)

SOLAR SANDWICH

”En teknik som kan användas både som byggnadsintegration och för byggande av solfält. Sandwich-sektioner prefabriceras i fabrik med inbyggda solfångare eller solcellmoduler. Resultat blir en klimatbeständig konstruktion. Genom kostnadseffektivitet betalar sig produkten inom 5 år och den producerar energi i 50 år. Har fälttestats sedan år 2010.”
”Jag har ett eget företag, SOLEV Entreprenad. Jag är byggnadsingenjör, och har bl.a. arbetat med bygg, bil och energifrågor.”

Kontakt: Sulev Suurkask, info@soleventreprenad.se (Göteborg)

Läs en längre intervju – Sulevs nya installationsteknik

SWEDARC

”En klimatkassett som placeras mellan inner- och yttervägg i hus. Klimatkassetten innefattar högpresterande isolering och salt, vatten och mineral. Nattkyla och värme kan lagras för att kyla och värma luft, vatten och livsmedel i hus. Swedark Green Home AB erbjuder licens på patent och effektiv produktionsmetod. Patent är finansierat av KTH Innovation. Klimatpositiva hus kan byggas på halva tiden till halva kostnaden.”
”Jag är uppfinnare och VD. Har tidigare byggt världsledande Apple Center.”

Kontakt: Gösta Sundberg, www.swedark.com , gosta.sundberg@swedark.com, 0735-124828  (Stockholm)javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3