Leif Levons Ljusgenererande ljusledare

Ljuskälla som varken behöver el eller batterier

Vad är det egentligen Leif Levon från Nacka har på gång? Är det en reflex eller är det en lampa?

– Tja, det är varken eller, en hybrid kan man säga, svarar Leif kryptiskt. Problemet är att det inte finns något sånt här på marknaden än, så det finns inga begrepp för vad jag ska kalla min nyutvecklade och patenterade ljuskälla. Den behöver varken batterier eller andra kopplade energikällor, inte ens solenergi.

Det finns många situationer där ljus behövs för att förhindra olyckor och rädda liv. Leif menar att hans uppfinning, som han kallar ljusgenererande ljusledare, bör vara intressant ur ett myndighetsperspektiv, som Trafikverket eller Transportstyrelsen som båda har hand om väg-, sjöfarts- och järnvägstrafik. Eller för sjukhus och skolor där ljus kan göra området säkrare för de som vistas där.

Hitta partners
Hans mål nu är att hitta personer och nätverk så att idén kan förverkligas. Kanske är Leif på god väg, han har fått kontakt med Kungliga Tekniska Högskolan, Hans Ågren, professor i teoretisk kemi, och med Donnie Lygonis som sitter med i panelen på TV-programmet Uppfinnarna på TV4. En diskussion med de personerna håller på att ta sin början.

– Jag kan inte längre driva det här själv, förklarar Leif. Idén är nu så pass färdig att jag är beredd att berätta mer för intresserade personer eller företag, det finns prototyper framtagna. Kanske det kan gå att bilda företag ihop med någon entreprenör eller kanske med en affärsängel? Jag är även med i den nationella tävlingen Green Innovation Contest, en tävling för miljöinnovationer, där jag hoppas kunna bli marknadsförd och synas utåt.

Tekniken
Leif förklarar:
– Ljusledaren samlar in ströljus i samma stund som den aktiveras av ljus. Med hjälp av en fotooptisk kropp kan sedan ljus skickas ut i vilken riktning som helst, det går förstås att optimera enligt önskemål.

Leifs ljusgenererande ljusledare ansamlar energi i form av ströljus från omgivningen, till exempel från gatulyktor, eller från bilars eller framrusande tågs strålkastare. Energin koncentreras inuti en fotooptisk kropp som gör att ljuset förstärks. Till skillnad från vanliga reflexer som bara kan återkasta ljus i den riktning varifrån ljuset kommer, kan den ljusgenererande ljusledaren skicka ut ljuset runtomkring 360 grader. Ljuset blir starkare än från en reflex av god kvalitet.

Det började med magneter
De senaste fem åren har Leif Levon arbetat heltid med sin idé. Tidigare läste han in talböcker på engelska, bland annat universitetslitteratur. En del av de pengar han behöver för uppehälle och för finansiering av sin ljusidé har han skaffat sig genom att bli svensk mästare i en aktietävling. Att han överhuvudtaget kom in på sin idé om ljusgenererande ljusledare har att göra med ett ovanligt stort intresse för magneter.

– Ja, att man kan få en sak att sväva ovanför en annan utan tillförsel av energi, det är intressant säger Leif. Placerar man neodymium-magneter med nordändarna mot varandra, då åstadkoms en lyftkraft. Jag höll på med belysningslösningar för magnetiskt flygande objekt. Och det ena gav det andra.

Nu har han skapat ett ljus som enligt honom alltså är helt nytt. Han har fått flera patent beviljade på sin uppfinning, bland annat i Kina, USA och Europa.

Miljövinster
Dagens belysningsteknik innehåller olika ämnen som är miljöfarliga, till exempel finns kvicksilver i de nya lågenergilamporna. I de fall den ljusgenererande ljusledaren kan ersätta ljuskällor som använder batterier som energikälla så behövs förstås inga batterier, och därmed reduceras användningen av bland annat de farliga tungmetallerna bly och kadmium som läcker ut och skadar naturen.

– Min ljusgenererande ljusledare sparar jordens resurser, och dessutom sparas energi eftersom min ljusledare inte laddas med direkt energi. Den samlar ju upp energi som redan finns runtomkring. Av samma anledning kostar det heller inga pengar att få min ljusledare att lysa. Om det sedan ska kallas reflex eller lampa, det får gärna någon fiffig person komma på åt mig.

Kontakt: Leif Levon, leif.levon@telia.com

 

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3