Transporter

Ledljus utan el

”Innovationen förbättrar säkerheten i tunnlar och vägar genom att alstra ett sekundärt ljus fångat från en primär ljuskälla. Den primära ljuskällan kan bestå av strålkastare eller vägg/tak belysning.”

”Den kan fästas på tak, väggar, räcken, stolpar, hjälmar, fordon eller plagg.”

Kontakt: Leif Levon, www.leviflux.com,
light@leviflux.com, 0721-738312 (Älta)