Energi

Climate Curtains

”Climate Curtains är en ny typ av gardin som samtidigt isolerar fönstret och tillvaratar solstrålningen; värmen kommer in i rummet och stannar. Typhuset förlorar ca 35% av värmen via fönstren.”

”Höst, vår och vinter ger den lågt stående solen ett värdefullt tillskott av värme genom fönstren, det gäller bara att inte låta värmen stråla tillbaka ut genom fönstren. Med Climate Curtains reduceras behovet av el och olja för att hålla värmen.”

Kontakt: Peter Hertz, peterhert@gmail.com, Tel: 070 687 25 13
(Löderup)

 

DUR-metoden

”Dagens metoder för att följa upp energikrav vid nybyggnad och i befintliga byggnader ger så stora osäkerheter att det hämmar energieffektiviseringsarbetet i Sverige. Därför har två nya utformningar av denna metod skräddarsytts som ger mycket god precision. Dessa presenteras i detalj i två olika böcker.”

”VISEM har under många år arbetat med energikrav och uppföljning av energianvändning och har för att underlätta för alla aktörer publicerat dessa metoder.”

Kontakt: Stig Lundberg, stig.lundberg@visem.se
(Vallentuna)

Läs en längre intervju – Stig Lundberg om DUR-metoden

EkoContainer

”EkoContainer verkar för stadsodling och hållbara odlingssystem med hög energieffektivitet.”

”I containern kommer allt ljus från LED lampor med speciella funktioner, som är påslagna 16-18 timmar per dygn året,  producera högkvalitet resurseffektiv ekologisk mat i stadskärnor. EkoPhotons AB, är ett litet företag som äger och marknadsför det innovativa konceptet EkoContainer som en smart lösning för hållbar odling av mat i stadsmiljö och byggnader.”

Kontakt: Sylvain Dubé, VD EkoPhotons AB, sylvain@ekophotons.com
Tel: 0734 44 35 36
(Sjömarken)

Greenely Mobilapplikation

”Greenely Mobilapp är nästa generations visualiseringstjänst för energiförbrukning som inte kräver hårdvara. Verktyget använder inlärningsalgoritmer spårar hushållens energibeteende och anpassar sig därefter. Genom fördjupad analys, gamification och jämförelser med grannar, kommer hushållen styras mot en minskad energiförbrukning.”

”Greenely är ett startupbolag från KTH Innovation bestående av studenter och forskare. Se vår 90 sek video på vimeo.com/96067738

Kontakt: Tanmoy Bari, tanmoy.bari@greenely.se, greenely.com
(Stockholm)

Läs en längre intervju – Tanomy Bari om Greenely Mobilapp 

SolTec 1

”En termisk solfångare som genom ett unikt system för återcirkulation ger minst ett 3 ggr högre energiutbyte än en standardprodukt på samma area.”

”Vi är ett familjeföretag som utvecklat denna produkt.”

Kontakt: Bennie Nilsson, www.svensksolteknik.se,
bennie.nilsson@svensksolteknik.se
Larry Heij, larry.heij@svensksolteknik.se
(Västerås)

The Pac, The Power Aware Cord

”The Pac är grendosan som visar flödet av el utmed kabeln. Som vatten som rinner eller droppar eller forsar ur en kran. Det gör att man stänger av när man sover, går hemifrån eller går från kontoret. På så sätt sparas pengar och stora mängder energi. Ingen annan produkt är lika enkel att använda och att förstå när det gäller energikonsumtion.”

”Teamet bakom The Pac, Counterflo AB, är innovatörer som alla drivit framgångsrika startups tidigare. Alla med bakgrund inom sälj och marknad samt miljörörelsen.”

Kontakt: Erik Tutzauer, info@thepac.se
(Stockholm)

Vatne-Cycle

”Vatne-Cycle  ersätter Otto/Diesel. Innovationen ger hög livslängd och verkningsgrad hos biogas-motorer. Den går på bristfällig  gas som tas fram på lantbruk – direkt ur  avfall. Det finns redan > 50 milj sådana avfalls-digesters  i världen.”

”Tyska  regeringen indikerar behov av 17 milj CHP  inom 6 år för att ersätta kärnkraften.  En i var villa”

”Vi har utvecklat  simulatorer för Vatne Cyce för att i detalj studera processen. Vi avser att sälja hela innovationen till ett företag som ser den mycket stora kommersiella potentialen och har resurserna att förverkliga tekniken.”

Kontakt: Bengt Ovelius, Dulob AB, www.dulob.com, bengt@dulob.com
Tel: 0707 225 005
(Anderstorp)

 javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3