Gröna Näringar

AirRevival

”AirRevival™ skapar ett negativt laddat elektrostatiskt fält i rummet som fångar upp även de minsta och mest skadliga partiklarna motsvarande 2 luftväxlingar med partikelfri luft. Luftens oxidativa kapacitet ökar, vilket får mögel att sluta växa. Fönstermodell baserad på patenterad kolfiberteknologi.”
”Neoventor AB bygger på den forskning som KG Rosén, barnläkare och fysiolog leder. 1994 startade arbetet med att utveckla en ny luftreningsteknologi för inomhusbruk baserat på elektrostatiska principer.”

Kontakt: KG Rosén, www.neoventor.se  (Kungälv)

Läs en längre intervju – KG Roséns elektrostatiska luftrening

EXTRAKTION AV VATTEN I INDUSTRIELLA RÖKGASER

”Den största utmaningen världen har idag är klimatfrågan. En akut utmaning är brist på vattenresurser. Innovationen möjliggör återvinning av vatten ur industriella rökgaser. Den kan bryta paradoxen el-/industriproduktion gentemot matproduktion.”
”Jag har arbetat med forskning och utveckling i 25 år.”

Kontakt: Ahmad Reza Shirazi,  ahmad_shirazi@hotmail.com, 0737-828 518 (Lindome)

Läs en längre intervju –  Ahmads sociala miljöinnovation

HEMODLAT

”Frågeställning: Varför odlar inte folk som har tillgång till gräsytor hemma i större utsträckning idag, när det är nyttigare, billigare och mer ekologiskt än att köpa motsvarande matvaror? Svar: Vi är bekväma, vi vill inte smutsa ned oss, tungt att vattna, vi har lite tid så detta prioriteras inte, insekter, dåligt väder etc. Vi har ett koncept, en grön innovation, som kan lösa dessa hinder för människor.”
”Jag är innovatör och har även företag inom inredning och hantverk”.

Kontakt: Magnus Eklund, magnus.eklund@telia.com, 0736-332796  (Vallentuna)

MicProS (Microbial Protein Source)

”Transformerar icke- eller lågintressant humanmat samt restprodukter till en matresurs för människor på ett miljövänligt och hållbart sätt.”
”SSE–C är ett nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete där olika delkomponenter möter varandra för att bättre kunna utnyttja olika typer av restprodukter. MicProS konceptet är en av dessa komponenter som baserar sig på forskning utförd av Dr Olstorpe och Prof Kiessling vid SLU.”

Kontakt: Matilda Olstorpe, matilda.olstorpe@slu.se (Uppsala)

NeoBioGas

”Based on inventions in the preparation of volume-efficient and durable adsorbents for gas separation, NeoZeo offers novel solution to tap the largest unexplored potential for producing raw biogas; the farms. NeoZeo builds biogas-upgrading module suitable for small volume of raw biogas produced at the farms, the oil wells of the future! The module will help to produce biogas fuel for cars/buses at the farms for local biogas vehicles.”
”NeoZeo focuses on development of biogas, connected to research environment at Stockholm University.”

Kontakt: Petr Vasiliev, petr.vasiliev@neo-zeo.com (Stockholm)

ÖRTANÄRING

”Ger hållbarare jordförbättring med minimal insats, den handlar om processer i mark som kan användas till att styra tillgänglighet och utlakning kontra ackumulering av växt-näring, t ex vid odling av energigrödan rörflen framtagen av JSF-KEMI.”
”JSF-KEMI är en enskild firma med höga mål inom FoU.”

Kontakt: Joakim Forssman, JSF-KEMI, www.ekomatte.se, joakim@ekomatte.se  (Luleå)

TEKFORS-FFS (TEKFORS Family Food Safety) SPEKTROMETER

”En handhållen spektrometer som man kan använda i hemmet eller i samband med inköp av livsmedel för att upptäcka eventuell kontamination med hjälp av en smartphone-based applikation och webbtjänster.”
”Vårt företag är specialiserat på systemlösningar för minskad miljöpåverkan baserade på datorintelligens & kommunikationsteknik.”

Kontakt: Nannan Lundin, TEKFORS AB – Distributed Energy and Climate Smart Solutions, www.tekfors.se, nannan.lundin@tekfors.se (Västerås)

Läs en längre intervju – Spektrometer med app kollar din mat

VEGAFISH – MILJÖVÄNLIG NÄRPRODUCERAD JÄTTERÄKA

”Genom nyttjande av industriella restprodukter kan vi odla miljövänlig närproducerad jätteräka som kan avnjutas med ett gottmiljösamvete.”
”Vegafish ägare representerar en bred kompetens inom de områden som behövs för en god implementering av verksamheten. Bolaget startades i december 2011. Vi söker ytterligare finansiering för att bygga upp en produktionsanläggning som kan möta konsumentbehovet.”

Kontakt: Lars-Johan Larsson, www.vegafish.com, lars-johan.larsson@vegafish.com, 0767-808900   (Uppsala)javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3