Energi

A NEW METHOD FOR WASTE HEAT POWER PROCESSES – ECT

”ECT genererar el från lågvärdig spillvärme och ger jämfört med dagens kommersiella teknik dubbla mängden el vid samma värmekälla och värmesänka med nästan oförändrad investering. Insats är gynnsam vid raffinaderier, stålverk, smältverk etc. För större stationära/marina dieselmotorer minskas bränsleförbrukning med ca 15 %. En avancerad termodynamisk studie följt av en kostnadsoptimering svarar för det dubbla elutbytet.”

Kontakt: Arne Jonsson, arne.jonsson@mbox301.swipnet.se. Full info mot sekretessförbindelse.  (Hagfors)

BROADBAND PIEZO-ELECTRIC ENERGY HARVESTING DEVICE

”Innovationen baserar sig på ”piezo-electric energy harvesting” vilket innebär att utvinna energi ur vibrationer från t ex fordon, maskiner, mänsklig aktivitet eller från naturen och göra om denna energi till elektricitet som sedan kan lagras i t ex ett batteri för att senare användas till en rad applikationer. Uppfinningen bakom innovationen är patentsökt.”
”Jag har ett bolag under uppstart. Har sedan tidigare ett antal patent inom olika områden.”

Kontakt: Nils Toft, nilstoft@hotmail.com  (Lund)

ENERGILAGRINGSENHET (kondensmaskin)

”Enheten har avbrottsfritt eluttag, genom kondensarbetande termisk ”transformering”. Kan anslutas till egen vind-/solenergiproduktion för att lagra producerad energi. Matar elenergi kontinuerligt vilket innebär avbrottsfri elförsörjning. Innovationen är under utveckling.”
”Jag är seniorinnovatör sedan många år och innehar några patent/produkter inom området miljöteknik. Ledstjärnan i ”mitt tänk” är samhällsnyttan.”

Kontakt: Rolf Ahlström/Johnsson, vindstyrka@hotmail.se  (Gävle)

ENERGISYSTEM TELLUS

”En systemlösning som är integrerad med byggnaden. Värmepumpar hämtar energi från luft och mark, som lagras i ett självreglerande golv med 25-gradigt vatten. Endast två rörliga delar. 75% lägre energikostnader. En ”målgrupp” är nybyggda industrilokaler.”
”Mitt företag designar energieffektiva värmesystem. Har erfarenhet från byggbranschen sedan ett antal år tillbaka.”

Kontakt: Knut Nordahl, EnergiSystem Tellus AB, www.tellusenergi.se, info@tellusenergi.se, 0709-628 728 (Sösdala/Hässleholm)

EXTRAKTION AV VATTEN I INDUSTRIELLA RÖKGASER

”Den största utmaningen världen har idag är klimatfrågan. En akut utmaning är brist på vattenresurser. Innovationen möjliggör återvinning av vatten ur industriella rökgaser. Den kan bryta paradoxen el-/industriproduktion gentemot matproduktion.”
”Jag har arbetat med forskning och utveckling i 25 år.”

Kontakt: Ahmad Reza Shirazi,  ahmad_shirazi@hotmail.com, 0737-828 518 (Lindome)

Läs en längre intervju –  Ahmads sociala miljöinnovation

GUEFA

”Tillvarata energi från avloppssystem och återvinna den till uppvärmning av byggnader. Metoden är anpassad för värmepumpar som sammankopplas med vattenbärande uppvärmningssystem. Låga investeringskostnader och hög energivinst.”
”Olof Gustafsson, företaget Idé i VVS HB. Har 50 år i VVS branschen varav 40 år varit VVS-inspektör. Idén fick jag redan på 70-talet och som jag sedan utvecklat till dagens lösning. Lösningen är patenterad.”

Kontakt: Olof Gustafsson tel: 033-150966 (Borås)

HÖGEFFEKTIVA OMRIKTARE FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR

”En omriktare omvandlar DC från solcellspaneler till AC för elnätet. Fördelar ur ett systemperspektiv är upp till 25% högre energiutbyte av panelerna, 99% verkningsgrad, utökad säkerhet, förenklad installation, förbättrad övervakning. Allt till en låg kostnad.”
”Vi är ett team med erfarenhet från solcellsbranschen, industriell utveckling av elektronik, och från forskning inom kraftelektronik.”

Kontakt: Anders Lindgren, www.optistring.com, anders@optistring.com, 0704-612004 (Stockholm)

HYDRODYNAMISK VÄRME

”Ett sätt att ta tillvara rotationsenergi från vindkraftsturbin. Användningsområde: Anordning kan kopplas till exempelvis en vindturbin och alstra varmt vatten som kan lagras, eller användas direkt till vattenburen värme eller via värmeväxlare ge värme för hushållet. Målgrupper: Enskilda hus, jordbruk och porocessindustri.”
”Jag är teknisk konsult på Collaparte AB”.

Kontakt: Benny Hedlund, colla@tele2.se  (Öckerö)

KUBISK KISELKARBID FÖR HÖGEFFEKTIV SOLCELL

”Vi utvecklar en metod för att framställa kubisk kiselkarbid. Genom att tillföra vissa ämnen skulle materialet kunna fånga upp 48-60% av solljuset. Vi vill utveckla tekniken till en ny solcell.”
”Forskare och entreprenör som utvecklar nya material och framställningsmetoder.”

Kontakt: Mikael Syväjärvi, www.liu.se/senmat , mikael.syvajarvi@ifm.liu.se, tel. 013-285708  (Linköping)

Läs en längre intervju – Mikael Syväjärvis kubiska kiselkarbid

LJUSGENERERANDE LJUSLEDARE

”Ljusledare anpassas och optimeras för att samla energi från omgivningen. Denna energi koncentreras inuti en fotooptisk kropp som gör att ljuset förstärks. Kan ersätta och komplettera reflexer. Inga batterier, strömkällor eller solpaneler behövs. En tänkbar kund skulle kunna vara Vägverket och Sjöfartsverket.”
”Jag har patenterat fem olika ljusledande och ljusalstrande system.”

Kontakt: Leif Levon, www.leviflux.com, leif.levon@telia.com, 0721-738 312 (Älta)

Läs en längre intervju – Ljuskälla som varken behöver el eller batterier

MASKIN FÖR LAGRING AV HUSHÅLLSAVFALL

”Maskin för framställning av vakuumpackade bricketter från hushållsavfall. Denna patenterade maskin ger möjlighet att lagra avfall en längre tid utan negativ miljöpåverkan. Den ger stora fördelar framförallt i ett utbyggt system, och kan med fördel inom en nära framtid tillverkas för storhushåll, hotell, sjukhus mm.”
”Jag är entreprenör sedan tidigt 60-tal och har sedan 70-talet arbetat med innovationer och utveckling.”

Kontakt: Ingemar Hansson, senior@aol.se  (Tanumshede)

Läs en längre intervju – Ingemars maskin för lagring av hushållsavfall

MM-VÄXLARE (MICKES MILJÖ VÄXLARE)

”En utveckling av liggande och stående avloppsvärmeväxlare. Det unika är att de tillverkas efter kundens önskemål i dimensionerna 50, 75, 110 och 160 mm och längd upp till 5 m. Växlaren står för 1/3 av varmvattenproduktionen. Man tar vara på en del av energin som man redan producerat innan man släpper ut den i avloppet.”
”Vi är en liten firma på 3 man, vi utför alla slags vvs-arbeten.”

Kontakt: Mikael Wargbäck, Rörmontage i Borås AB, www.rormontage.com , mikael@rormontage.com (Borås)

NeoBioGas

”Based on inventions in the preparation of volume-efficient and durable adsorbents for gas separation, NeoZeo offers novel solution to tap the largest unexplored potential for producing raw biogas; the farms. NeoZeo builds biogas-upgrading module suitable for small volume of raw biogas produced at the farms, the oil wells of the future! The module will help to produce biogas fuel for cars/buses at the farms for local biogas vehicles.”
”NeoZeo focuses on development of biogas, connected to research environment at Stockholm University.”

Kontakt: Petr Vasiliev, petr.vasiliev@neo-zeo.com (Stockholm)

OMVANDLA LÄCKANDE METANGAS TILL VÄTGAS

”Ta tillvara och omvandla miljöfarlig läckande metangas till el samt få rent vatten som restprodukt. (Kan vara bra i vissa u-länder.)”
”Jag är en energiintresserad amatör.”

Kontakt: Gunnar Andersson, snixas@hotmail.com  (Vänersborg)

PINEXO

”Ett verktyg för att sänka energikonsumtionen i processindustrin. Genom användarvänlig mjukvara kan processingenjörer hitta effektivare lösningar på hur de kan placera om sina värmeväxlare för att spara värme i processen. Genom att återanvända varma strömmar behöver processindustrin inte i lika stor utsträckning värma upp nya strömmar med fossila bränslen. På så sätt skonas miljön.”
”Jag är student på Chalmers Entreprenörskola, CSE, läser 5e året på civilingenjörsprogrammet.”

Kontakt: Rawand Faraj, www.pinexo.se, rawand@pinexo.se  (Göteborg)

REVOLUTION – MINDRE VINDKRAFTVERK

”Vertikalt vindkraftverk. Ett genombrott i designen där bladen opererar i icke turbulent luft. Effektiviteten ökar med 60-70% jämfört med de bästa vertikala verken på marknaden. Ljud minimeras. Vridmoment maximeras.”
”Jag är innovatör och designer. Egenföretagare sedan 6 år tillbaka.”

Kontakt: Daniel Paulin, www.paulin.net, info@paulin.net (Göteborg och Los Angeles)

Läs en längre intervju – Paulins vertikala vindkraftverk

SAMLINGSRÖR MED EJEKTORBÖJAR

”En anordning för rörsystem för fjärrvärme, fjärrkyla, spill- och dagvatten, kommunala avloppsnät etc. Flöden från pumpar eller fläktar kopplas samman med ejektorböjar för optimering av flöden, med kapacitetsökning som resultat. Både för sammankoppling och fördelning av flöden. Jämfört med T-böj halveras energiförbrukningen. Beviljat patent.”
”Jag har arbetat med strömningsteknik vid bl a Volvo Aero och Siemens. Är pensionär och bedriver konsultverksamhet inom strömningsteknik och konstruktion.”

Kontakt: K-E Andersson, andersson.k-e@telia.com, tel. 0122-12432, 0730-216371 (Finspång)

Läs en längre intervju – Smart rörböj ökar strömningskapacitet

SHOWER CORE

“For use while you shower to recycle heat energy from the run off water into the incoming cold water. The ShowerCORE is modular, self-cleaning, drinking water safe and 75% efficient.”
“I´m a mechanical engineer with 15 years experience in solution benchmarking of industrial, consumer and defence products.”

Kontakt:  Leigh Boyd, showerCORE,  leighjboyd@yahoo.com073-807 8156  (Västerås)

SMART ENERGIHUB

”Ferroamps Smart Energihub är en ny typ av produkt som kombinerar en växelriktare för solceller med ett lokalt energilager. Detta ger flera fördelar för elabonnenter: el från solcellerna kan lagras på dagen så att behovet att köpa el på kvällen minskas, med timmätning kan el köpas och lagras när priset är som lägst, tillgång till reservkraft vid strömavbrott samt lägre nätavgift.”
”Ferroamp utvecklar kraftelektronik för smarta elnät och förnyelsebar energi.”

Kontakt: Björn Jernström, www.ferroamp.se, 070-930 89 82  (Spånga)

Här finns en artikel om Smart Energihub på Svenskt Näringslivs webbsida Miljönytta

SMART TANK X5

”En värmeväxlare som återvinner energi från bad-, disk- och tvättspillvatten och även återvinner energi från bilens kylsystem samt ger den möjlighet att  förvärma motorn då man ska åka iväg. Miljövinsten från sparad energi och minskat skadligt utsläpp från bilen är stor. Systemet finns installerat i mitt hus samt bil och fungerar utan krångel.”
”Jag är utbildad maskinreparatör, med erfarenhet från bland annat tillverkning av olika bildelar i plåt.”

Kontakt: Miro Bjelovuk, mirobjelovuk@gmail.com, 0703-210945  (Smålandsstenar)

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

”Tre modeller för att alstra el från mindre vattendrag: 1. Det gamla vattenhjulet där fisk och ål kan passera utan att skadas. 2. Vid strömmande vatten, en anordning med vingar som är kopplad till en generator. 3. På botten av ett vattendrag ligger en anordning som tar energin från det strömmande vattnet.”
”Har ett förflutet som kommunalråd och folkhögskollärare.”

Kontakt: Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering AB, roland.ekstrand@klimatcertifiering.se, 0704-915496 (Strängnäs)

SOLAR SANDWICH

”En teknik som kan användas både som byggnadsintegration och för byggande av solfält. Sandwich-sektioner prefabriceras i fabrik med inbyggda solfångare eller solcellmoduler. Resultat blir en klimatbeständig konstruktion. Genom kostnadseffektivitet betalar sig produkten inom 5 år och den producerar energi i 50 år. Har fälttestats sedan år 2010.”
”Jag har ett eget företag, SOLEV Entreprenad. Jag är byggnadsingenjör, och har bl.a. arbetat med bygg, bil och energifrågor.”

Kontakt: Sulev Suurkask, info@soleventreprenad.se (Göteborg)

Läs en längre intervju – Sulevs nya installationsteknik

SUNSHINE IN A BOX

”Innovationen tar tillvara på solens värmeenergi på ett nytt sätt genom en ny kombination av lösningar.”
”Företaget Evolvation som utvecklar innovationen består av två ingenjörer, en innovatör och en ekonom.”

Kontakt: Johan Bodin, www.evolvation.org, bodinen@gmail.com (Eskilstuna)

TRYCKENERGI

”Genom tryck man kan skapa värme, precis som i jordens varma kärna. Jämför dieselmotorer, hur de fungerar, när en kolv i en cylinder komprimerar luft för att luften (inkl. bränsle) ska bli varm. Jag ser ett nytt sätt att skapa värme/energi genom tryck.”
”Jag är uppfinnare och medlem i Svenska Uppfinnareföreningens lokalförening i Karlskoga. Har stort intresse för miljövänliga energifrågor.”

Kontakt: Behrouz Mehranfard, behrouzmehran@gmail.com  (Karlskoga)

VÄNDSKIVA FÖR VINDKRAFTVERK

”En vändskiva som automatiskt vänder vindkraftverk efter vinden. Justerar efter den starkaste vinden och därmed fås mer energi från vindkraftverket. Kundgrupp är ägare till större vindkraftverk och vindkraftsparker. Jag vill även nå tillverkare av vindkraftverk. Patent finns. Samarbete pågår med ABB.”
”Jag är fristående uppfinnare, inom flera områden.”

Kontakt: Kyosti Ensio Sarivaara, ksarivaara9@gmail.com  (Eskilstuna)

VERTIKAL VINDGENERATOR FÖR MASTER

”Vertikal generator som hissas upp i segelbåtsmasten när man lagt till.
– billig installation genom att använda befintlig mast
– vertikal generator låter mindre än generator med propeller
– kommer högt upp i luften, fungerar även om man ligger i lä
– hissas upp när man lagt till = inte i vägen man seglar”
”Waterline Design – Smarta och enkla båttillbehör”

Kontakt: Per Johansson, www.waterlinedesign.se  (Solna)

VERTIKALT VINDKRAFTSVERK

”Pneumatisk luftflödesmotor för elgenerering, med hög prestanda och låga driftskostnader. Verkar vid vindhastigheter från 3-32 meter/sekund. Hög materialkvalité ger lång livslängd, cirka 40 år. Genom sin låga vikt kan den placeras på hustak. Presumtiva användare/kunder är industrier, lantbruk och bostadssektorn.”
”Jag har arbetat med innovationer i många år och innehar några patent inom miljöteknik.”

Kontakt: Rolf Ahlström/Johnsson, vindstyrka@hotmail.se  (Gävle)

WaveTube

”Vågkraft har en stor potential att utgöra en mycket viktig kompletterande förnybar energikälla. WaveTube är en unik lösning för att utnyttja havsvågornas rörelser för att på ett effektivt, enkelt och robust sätt utvinna elektrisk energi. Ambitionen är att uppnå en konkurrenskraftig kostnad och hållbar energilösning. ”
”WaveTube drivs av Sara West, Simona Racaite och Jonathan Lock i samarbete med Chalmers Entreprenörskola, Encubator AB och uppfinnaren Richard Nilsson.”

Kontakt: Sara West, saraewest@gmail.com  (Göteborg)javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3