Elektrostatisk luftrening för människor och djur

Elektrostatisk luftrening för människor och djur

Tidigare arbetade KG Rosén som barnläkare och var ansvarig på en barnavårdscentral i Göteborg. Han började på allvar intressera sig för barnens daghemsmiljö, och för de allergiproblem som finns där.
– Det var tydligt att barnen fick mer och mer problem med luftrören och med allergier, säger KG Rosén. Den utökade ventileringen som man införde överallt på 80-talet hjälpte ju inte mot detta. Och när kroppen måste kämpa mot allergener och luftföroreningar, då blir den mindre motståndskraftig mot virus och sjukdomar vilket leder till att barnen ofta är sjuka. Jag började fundera på om det kan finnas nya sätt att komma åt problemet.
    Rosén är förutom barnläkare även fysiolog och forskare. Idag arbetar han på heltid med att sätta sin produkt AirRevival på marknaden. Nu är den inte bara för daghemsbarn, utan även för vanliga hushåll, hotell och arbetsplatser. Men den riktigt stora marknaden, den tror han finns inom djurhållningen och stallmiljön.

Jorden och luftpartiklarna har plusladdning
AirRevival är både en metod och en produkt. Det handlar om en ny luftreningsteknologi för inomhusbruk, där även de minsta och mest skadliga partiklarna fångas upp med hjälp av ett elektrostatiskt laddat fält i rummet (se bildexempel på fönstermodell för hemmabruk). Partiklarna i sammanhanget är sådana som kommer utifrån, till exempel från pollen eller från trafiken, men det kan även vara inifrån hus, till exempel mögelsporer.
– Många av de partiklar som kan vara skadliga för andra människor bär vi med oss från våra egna hemmiljöer. Det kan vara torkad kattsaliv som någon är allergisk mot, eller någonting annat som någon reagerar allergiskt på, förklarar Rosén.
    Att försöka skydda sig mot skadliga partiklar med hjälp av elektrostatiskt laddade fält är inget nytt. Det nya, menar Rosén, är att hans fält är negativ laddat och dimensionerade för sin uppgift.
– Ja, jag började fundera kring att jorden, och även de skadliga partiklarna, som är små små partiklar på nanonivå som rör sig i rummet, allt har av naturen en positiv laddning. Som du ser här ger den elektrostatiska fältmätaren positivt utslag (Rosén visar i rummet där vi befinner oss för intervjun). Sedan är det förstås en del andra parametrar att ta hänsyn till, men grunden är att genom att generera ett negativt laddat statiskt fält genom att frisätta elektroner som drar åt sig positiva partiklar så kan man minska de skadliga partiklarna i rummet. Det här var en teori jag hade och den visade sig stämma. Jag har tagit patent på detta. Med metoden ökar samtidigt luftens oxidativa kapacitet, vilket får till exempel mögel att sluta växa.
    En direkt miljöeffekt med användning av AirRevival är enligt Rosén att man kan rena luften utan att öka ventilationen och därmed minska sin energiförbrukning.

Höns, grisar och hästar
Även djur drabbas negativt av en luftmiljö som innehåller skadliga partiklar, till exempel mögel och finpartikulärt damm. Rosén menar att vi begär mycket av djuren som vi håller inomhus i olika stallmiljöer.
– En höna ska värpa minst 1 ägg om dagen, en gris ska växa 1 kg om dagen och en häst ska hoppa högt och springa fort, säger Rosén. Och precis som människor blir djuren sämre på att mota och bota sjukdomar om de samtidigt behöver värja sig mot skadliga mikroorganismer i sin livsmiljö.
    KG Rosén har ett par installationer på plats ute bland värphöns, travhästar och grisar (här förebyggs bland annat lunginflammation). Produktion av AirRevival finns alltså redan, något som han hittills bekostat själv.
– Ja, jag har tillverkning utanför Kungälv. Kunden hyr utrustningen som monteras i taket, till exempel så kostar det för en höna 1,25 kr per år, men då kan det vara uppemot 50 000 hönor i ett hönseri. Jag ser ljust på marknaden i Sverige när det gäller djur, men på ”humansidan” är det svårare.

Söker partners
I Sverige, menar Rosén, är byggbranschen inklusive ventilationsbranschen trög när det gäller nya möjligheter att förbättra inomhusmiljön. Därför är det svårt att nå ut till direktkunder i hushåll, och få dem att se det sammanhang han själv ser. Han menar att med AirRevival finns en möjlighet för gemene man att själv hantera en viktig miljöaspekt, vilket hittills inte varit möjligt. I Kina har det varit lättare på humansidan, där har han också viss tillverkning av sin produkt.
– I Kina inriktar jag mig på storstäder med dålig luftmiljö, till exempel till stora företag som vill värna om sina anställda, berättar Rosén. När det gäller Sverige skulle jag gärna vilja pröva på hotell, så om någon luftkvalitetsmedveten hotellansvarig läser det här, varsågoda och kontakta mig för en provanläggning.
    I nuläget söker Rosén samarbetspartner inom marknadsföring.

Kontakt: KG Rosén, www.neoventor.se, www.airrevival.se, kg.rosen@neoventor.se