Christoffers MountCon, bostäder i berg

MountCon, bostäder i berg – energisnålt och klimatsmart

– Det finns så många fördelar med att
bygga nya bostäder i berg. Under vinterhalvåret är luften utanför kallare än temperaturen i berget vilket kommer att bidra till minskat behov av tillförd energi och då blir det billigare uppvärmningskostnader, och på sommarhalvåret bidrar berget tvärtom till att kyla ned bostaden.

Det här säger Christoffer Olsson som är student och läser geovetenskap på Göteborgs universitet. Det var när han var ute och rastade sina hundar vid Ramberget på Hisingen som han fick en aha-upplevelse och beslöt sig för att realisera sina bygga-i-berg-tankar. Under 2012 blev han en av vinnarna i Ungas Idétävling, och idag är MountCon en företagsidé under uppstart.

Luftficka som skyddar
Att bygga bostäder i berg är inget nytt. Men MountCon kan sägas vara ett helhetskoncept där bostäder utnyttjar naturens lagar och fysik, och framtidens teknik. Allt för att ge upphov till ett energisnålt boende. Designen spelar också stor roll.

– Det blir ett helt annorlunda sätt att bygga på, förklarar Christoffer. Den sida som blir exponerad utåt behöver ta in mycket ljus i bostaden. Det kan lösas genom att vinkla denna stora fönsteryta, och samtidigt kan man skapa en luftficka som skyddar mot kylan utanför. Man kan jämföra det med en inglasad balkong, som under sommaren dessutom kan utnyttjas som växthus.

Söker partners
Idag deltar MountCon i Green Innovation Contest, en nationell miljöinnovationstävling. Här använder Christoffer möjligheten att med hjälp av tävlingens frågor utveckla idén vidare.

– Ja för att kunna svara på tävlingens frågor behövde jag inhämta kunskap om olika miljö- och marknadsrelaterade saker, det gör nu att jag lättare kan utveckla min idé vidare.

Christoffers nästa steg är att hitta samarbetspartners som är intresserade av att titta närmare på hans idé, både någon som vill investera i konceptet, och någon som vågar satsa på att bygga en prototypbostad.

– Jag vill starta det här företaget på riktigt. Själv vill jag vara med och designa och se över hur morgondagens klimatsmarta lösningar kan ingå i MountCon, det innefattar bland annat så kallade gröna tak, säger Christoffer.

Geovetenskaplig grund
Christoffer har utvecklade tankar kring hur bergen bör vara beskaffade, hur man ska skapa själva bostadsutrymmena i berget och hur det ska bli hållfast. Här kommer hans kunskaper inom geovetenskap väl till användning.

Kontakt: Christoffer Olsson,
www.mountcon.se, christoffer@mountcon.se

 

 

 

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3