Bygga Bo

AirRevival

”AirRevival™ skapar ett negativt laddat elektrostatiskt fält i rummet som fångar upp även de minsta och mest skadliga partiklarna motsvarande 2 luftväxlingar med partikelfri luft. Luftens oxidativa kapacitet ökar, vilket får mögel att sluta växa. Fönstermodell baserad på patenterad kolfiberteknologi.”
”Neoventor AB bygger på den forskning som KG Rosén, barnläkare och fysiolog leder. 1994 startade arbetet med att utveckla en ny luftreningsteknologi för inomhusbruk baserat på elektrostatiska principer.”

Kontakt: KG Rosén, www.neoventor.se  (Kungälv)

Läs en längre intervju – KG Roséns elektrostatiska luftrening

ENERGISYSTEM TELLUS

”En systemlösning som är integrerad med byggnaden. Värmepumpar hämtar energi från luft och mark, som lagras i ett självreglerande golv med 25-gradigt vatten. Endast två rörliga delar. 75% lägre energikostnader. En ”målgrupp” är nybyggda industrilokaler.”
”Mitt företag designar energieffektiva värmesystem. Har erfarenhet från byggbranschen sedan ett antal år tillbaka.”

Kontakt: Knut Nordahl, EnergiSystem Tellus AB, www.tellusenergi.se, info@tellusenergi.se, 0709-628 728 (Sösdala/Hässleholm)

ERIGOVIS

”De patenterade produkterna ”Erigoraise” samt ”Erigolift” medför förbättringar för vindkraftverk/parker både vid nyinstallation och löpande service/underhåll. Eliminering av lyftkranar, stora fabriker samt logistik är ledord i utvecklingen.”
”Erigovis är ett ingenjörsföretag med stor erfarenhet av produktutveckling. Företaget startades våren 2011 men är en avknoppning från Spektrakon AB med samma ägare/grundare.”

Kontakt: Patrik von Ahn, www.erigovis.se, patrik.von.ahn@erigovis.se  (Örnsköldsvik)

GUEFA

”Tillvarata energi från avloppssystem och återvinna den till uppvärmning av byggnader. Metoden är anpassad för värmepumpar som sammankopplas med vattenbärande uppvärmningssystem. Låga investeringskostnader och hög energivinst.”
”Olof Gustafsson, företaget Idé i VVS HB. Har 50 år i VVS branschen varav 40 år varit VVS-inspektör. Idén fick jag redan på 70-talet och som jag sedan utvecklat till dagens lösning. Lösningen är patenterad.”

Kontakt: Olof Gustafsson tel: 033-150966 (Borås)

HEMODLAT

”Frågeställning: Varför odlar inte folk som har tillgång till gräsytor hemma i större utsträckning idag, när det är nyttigare, billigare och mer ekologiskt än att köpa motsvarande matvaror? Svar: Vi är bekväma, vi vill inte smutsa ned oss, tungt att vattna, vi har lite tid så detta prioriteras inte, insekter, dåligt väder etc. Vi har ett koncept, en grön innovation, som kan lösa dessa hinder för människor.”
”Jag är innovatör och har även företag inom inredning och hantverk”.

Kontakt: Magnus Eklund, magnus.eklund@telia.com, 0736-332796  (Vallentuna)

HÖGEFFEKTIVA OMRIKTARE FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR

”En omriktare omvandlar DC från solcellspaneler till AC för elnätet. Fördelar ur ett systemperspektiv är upp till 25% högre energiutbyte av panelerna, 99% verkningsgrad, utökad säkerhet, förenklad installation, förbättrad övervakning. Allt till en låg kostnad.”
”Vi är ett team med erfarenhet från solcellsbranschen, industriell utveckling av elektronik, och från forskning inom kraftelektronik.”

Kontakt: Anders Lindgren, www.optistring.com, anders@optistring.com, 0704-612004 (Stockholm)

KOLJERN

”Ny byggteknik som ger oss energieffektiva grunder, ytterväggar, terrasser och yttertak. Fukt- och brandsäkra byggnader, kretsloppsanpassade och långsiktigt hållbara. Tekniken kan användas som nybyggnad eller som renovering av gamla byggnader. Tekniken ger ett hälsosamt inneklimat.”
”Jag är en byggnadsingenjör och tagit fram den nya tekniken. Har drivit ett mindre byggföretag under ca 36 år.”

Kontakt: Åke Mård, www.koljern.se, ake@koljern.se  (Sundsvall)

MILJÖRENOVERINGAR/-BYGGANDE AV BYGGNADER OCH BYGGKONSTRUKTIONER

”Ny teknik för att återskapa, skydda och bevara gamla byggnader, stora som små, från 1600-talet och framåt. Mikrobetong ersätter traditionell epoxylagning vilket även medför mindre energikrävande metod.”
”CONMAT AB är ett utvecklingsbolag som tar fram ny teknik och tillämpar dessa på objekt ute på marknaden.”

Kontakt: Stig Karlsson 0737-025 479, stig@conmat.se, www.conmat.se, och Kjell Karlsson 0706-788 999  (Vrigstad)

MM-VÄXLARE (MICKES MILJÖ VÄXLARE)

”En utveckling av liggande och stående avloppsvärmeväxlare. Det unika är att de tillverkas efter kundens önskemål i dimensionerna 50, 75, 110 och 160 mm och längd upp till 5 m. Växlaren står för 1/3 av varmvattenproduktionen. Man tar vara på en del av energin som man redan producerat innan man släpper ut den i avloppet.”
”Vi är en liten firma på 3 man, vi utför alla slags vvs-arbeten.”

Kontakt: Mikael Wargbäck, Rörmontage i Borås AB, www.rormontage.com , mikael@rormontage.com (Borås)

MOUNT CON

”MountCon är en företagsidé som riktar sig till dig som söker ett framtida boende. Vårt mål är att designa och ta fram framtida, hållbara och miljövänliga bostäder i berg för just dig. Bostäderna är exklusiva och de första i sitt slag.”
”Finalist i Skanska Sustainable Cities Challenge 2012 och ett av de vinnande bidragen i Ungas Idétävling”

Kontakt: Christoffer Olsson, www.mountcon.se  (Göteborg)

Läs en längre intervju – Christoffers MountCon, bostäder i berg

RESARO BYGG- och ENERGISYSTEM

”Värme- och ventilationssystem med golvvärme. Filtrerad inomhusluft. Radonsäker grund. Nytt betongelement med balkliv i stålfackverk. Installationer utan håltagning. Stora spännvidder. Nytt upplag av bjälklag på väggar utan köldbryggor. Passivhus!”
”Vi arkitektritar energi- och prefaboptimerade villor. Tillverkning och installationer.”

Kontakt: George Wegler, RESARO AB, www.resaro.se, resaro@resaro.se,  08-5413 7800  (Skogås)

REVOLUTION – MINDRE VINDKRAFTVERK

”Vertikalt vindkraftverk. Ett genombrott i designen där bladen opererar i icke turbulent luft. Effektiviteten ökar med 60-70% jämfört med de bästa vertikala verken på marknaden. Ljud minimeras. Vridmoment maximeras.”
”Jag är innovatör och designer. Egenföretagare sedan 6 år tillbaka.”

Kontakt: Daniel Paulin, www.paulin.net, info@paulin.net (Göteborg och Los Angeles)

Läs en längre intervju – Paulins vertikala vindkraftverk

SHOWER CORE

“For use while you shower to recycle heat energy from the run off water into the incoming cold water. The ShowerCORE is modular, self-cleaning, drinking water safe and 75% efficient.”
“I´m a mechanical engineer with 15 years experience in solution benchmarking of industrial, consumer and defence products.”

Kontakt:  Leigh Boyd, showerCORE,  leighjboyd@yahoo.com073-807 8156  (Västerås)

SMART ENERGIHUB

”Ferroamps Smart Energihub är en ny typ av produkt som kombinerar en växelriktare för solceller med ett lokalt energilager. Detta ger flera fördelar för elabonnenter: el från solcellerna kan lagras på dagen så att behovet att köpa el på kvällen minskas, med timmätning kan el köpas och lagras när priset är som lägst, tillgång till reservkraft vid strömavbrott samt lägre nätavgift.”
”Ferroamp utvecklar kraftelektronik för smarta elnät och förnyelsebar energi.”

Kontakt: Björn Jernström, www.ferroamp.se, 070-930 89 82  (Spånga)

Här finns en artikel om Smart Energihub på Svenskt Näringslivs webbsida Miljönytta

SOLAR SANDWICH

”En teknik som kan användas både som byggnadsintegration och för byggande av solfält. Sandwich-sektioner prefabriceras i fabrik med inbyggda solfångare eller solcellmoduler. Resultat blir en klimatbeständig konstruktion. Genom kostnadseffektivitet betalar sig produkten inom 5 år och den producerar energi i 50 år. Har fälttestats sedan år 2010.”
”Jag har ett eget företag, SOLEV Entreprenad. Jag är byggnadsingenjör, och har bl.a. arbetat med bygg, bil och energifrågor.”

Kontakt: Sulev Suurkask, info@soleventreprenad.se (Göteborg)

Läs en längre intervju – Sulevs nya installationsteknik

SWEDARC

”En klimatkassett som placeras mellan inner- och yttervägg i hus. Klimatkassetten innefattar högpresterande isolering och salt, vatten och mineral. Nattkyla och värme kan lagras för att kyla och värma luft, vatten och livsmedel i hus. Swedark Green Home AB erbjuder licens på patent och effektiv produktionsmetod. Patent är finansierat av KTH Innovation. Klimatpositiva hus kan byggas på halva tiden till halva kostnaden.”
”Jag är uppfinnare och VD. Har tidigare byggt världsledande Apple Center.”

Kontakt: Gösta Sundberg, www.swedark.com , gosta.sundberg@swedark.com, 0735-124828  (Stockholm)javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3