Beteende

BAGGIS

”En funktionell behållare för vasken som möjliggör en bekväm hantering av matavfallet. Hushållen spar tid och pengar samtidigt som man hanterar avfallet på ett miljömässigt och samhällsekonomiskt riktigt sätt. Det blir lätt att göra rätt.” Videopresentation: http://www.youtube.com/watch?v=iqbngmwRjZY
”BAGGIS har utvecklats av Håkan Mattsson, lärare i innovationsteknik vid Mälardalens högskola.”

Kontakt: Håkan Mattsson, www.matavfall.se, hakan.mattsson@telia.com  (Eskilstuna)

ENKEL TILLAGNING AV BÖNOR OCH LINSER I HEMMET

”BeanButler gör det lika enkelt att tillaga bönor som att koka ris och gör det enkelt för miljömedvetna att ibland kunna byta en köttmåltid mot en växtbaserad. Hushållsmaskinen blötlägger och tillagar bönor, linser eller ris i ett enda steg.”
”Vi har utvecklat BeanButler i fyra år och kan presentera en produktprototyp för kunderna. Nu behöver vi hjälp att nå distributörer och märkesförsäljare och att bekosta produktionsstart.”

Kontakt: David Storek, david@legupro.com  (Göteborg)

FIGUROUS – Den måttlösa (!) rekommendationstjänsten för kläder och skor

”Mode returneras skriande mycket vid distanshandel. VirtuSize, en aktiv konkurrent, baseras just på denna problematik, men är beroende av mått och måttpunkter som lekmän ej kan hantera. Därför skall Figurous, på ett mycket enklare vis vägleda konsumenter till mode som passar precis, få ner returerna, samt ge en marknadsröst till eko/fair-trade-mode och till storleksmässigt marginaliserade grupper.”

Kontakt: Peter Odéus, peter.odeus@gmail.com, 0725 – 222 899  (Göteborg)

HEMODLAT

”Frågeställning: Varför odlar inte folk som har tillgång till gräsytor hemma i större utsträckning idag, när det är nyttigare, billigare och mer ekologiskt än att köpa motsvarande matvaror? Svar: Vi är bekväma, vi vill inte smutsa ned oss, tungt att vattna, vi har lite tid så detta prioriteras inte, insekter, dåligt väder etc. Vi har ett koncept, en grön innovation, som kan lösa dessa hinder för människor.”
”Jag är innovatör och har även företag inom inredning och hantverk”.

Kontakt: Magnus Eklund, magnus.eklund@telia.com, 0736-332796  (Vallentuna)

MASKIN FÖR LAGRING AV HUSHÅLLSAVFALL

”Maskin för framställning av vakuumpackade bricketter från hushållsavfall. Denna patenterade maskin ger möjlighet att lagra avfall en längre tid utan negativ miljöpåverkan. Den ger stora fördelar framförallt i ett utbyggt system, och kan med fördel inom en nära framtid tillverkas för storhushåll, hotell, sjukhus mm.”
”Jag är entreprenör sedan tidigt 60-tal och har sedan 70-talet arbetat med innovationer och utveckling.”

Kontakt: Ingemar Hansson, senior@aol.se  (Tanumshede)

Läs en längre intervju – Ingemars maskin för lagring av hushållsavfall

MINISHOPPER

”3-hjuligt elfordon, designad att tilltala och brukas av alla människor, oavsett om man har handikapp eller inte. Nyttofordon. Ersätter bilen till närbutiken.”
”Jag heter Anders Svernsjö och är idéskapare.”

Kontakt: Anders Svernsjö, anders@gubbar-sant.se, 0734-020 892  (Haninge)

PLASTIQUE

”Nya alternativa vägar för att återvinna våra industriers återvinning av plastmaterial. Ny tillverkning, från nya aktörer, av produkter från plaståtervinning, t ex tidningar av plastfilm, liksom reklamutskick, kvitton etc. utav plast. En helhetssyn och en ny affärsmetod kring att minska utsläpp, skapa återväxt i skogområden och att påverka synen på vår vardagskonsumtion.”
”Jag tänker i det lilla och i det stora, att någon ska uppmärksamma min idé.”

Kontakt: Hanna Antby, Vslanguage, hanna.antby@gmail.com, tel. 0725-434 950 (Alingsås)

PROMESSION – Ekologisk begravning

”Promessa utvecklar system för omhändertagande av organiskt material – koncept baserat på en patenterad kombination av kryogenteknik och sublimering. Biologiskt vidgas förståelsen för organiska kretslopp, och att död är en förutsättning för nytt liv. Promession benämns av informerade människor som tilltalande – detta är ett paradigmskifte, då döden inte fått epitetet tilltalande tidigare i historien.”

Kontakt: VD Susanne Wiigh-Mäsak, info@promessa.se  (Nösund)

RECYCLA.SE

Recycla.se ökar tillgänglighet inom återvinningsbranschen. Det enda du behöver veta är ungefär vad du vill göra dig av med, oavsett om du är privatperson eller företag, så förser vi dig med kvalitetssäkrade & miljösmarta lösningar. Få rätt lösning till rätt pris – Snabbt, enkelt & gratis!

Kontakt: Sebastian Tamm, sebastian@recycla.se, www.recycla.se, 0737-073704 (Göteborg)

 

 

REFO

”Med refo vill vi skapa en mötesplats fysiskt och digitalt för att tillvarata kläder som annars slängs, och samtidigt generera arbetstillfällen för utsatta grupper. Liselotte Norén (Mongara) och David Bauman (Xelmo) genomför med ungdomar en social innovation där behovet identifierats av ungdomarna i deras lokala närmiljö.”

Se mer på refos blogg www.refo.nu

Xelmo (http://www.xelmo.com): Teknikpartner, produktplattformare på FPGA. LEAN i arbetsprocessen och utveckling
Mongara (http://www.mongara.se): Förändrings- och verksamhetsutveckling av företag och organisationer

Kontakt: David Bauman, David.Bauman@xelmo.com  (Stockholm)

Läs en längre intervu – En social klädinnovation

SHOPGUN INFORMATION SYSTEM

”Ett fristående system för GRÖN konsumentinformation via mobiltelefon – Shopgun Information System. I samverkan med alla aktörer vill vi nu ta fram tjänster för att öka försäljning av miljövänliga och hållbara produkter på marknaden. Vårt mål är att genom beteendepåverkan öka farten på omställningen till ett hållbart samhälle.”
”Consumentor Ekonomisk förening i Göteborg har utvecklat Shopgun Information System.”

Kontakt: Ola Thorsen, www.shopgun.se, 0708-621204  (Göteborg)

SMAKSATT VATTEN

”Enkel och lättillgänglig metod för att med enbart naturliga ingredienser smaksätta kranvatten och spara miljön genom att minska transporter och nedskräpning samt för att slippa flaskvattnets alla övriga nackdelar.”

Kontakt: Madeleine och Caroline Liljenström, madeleine.liljenstrom@gmail.com 0705-627633 och caroline.liljenstrom@gmail.com 0762-100882  (Lomma)

 

TEKFORS-FFS (TEKFORS Family Food Safety) SPEKTROMETER

”En handhållen spektrometer som man kan använda i hemmet eller i samband med inköp av livsmedel för att upptäcka eventuell kontamination med hjälp av en smartphone-based applikation och webbtjänster.”
”Vårt företag är specialiserat på systemlösningar för minskad miljöpåverkan baserade på datorintelligens & kommunikationsteknik.”

Kontakt: Nannan Lundin, TEKFORS AB – Distributed Energy and Climate Smart Solutions, www.tekfors.se, nannan.lundin@tekfors.se (Västerås)

Läs en längre intervju – Spektrometer med app kollar din mat

VEGAFISH – MILJÖVÄNLIG NÄRPRODUCERAD JÄTTERÄKA

”Genom nyttjande av industriella restprodukter kan vi odla miljövänlig närproducerad jätteräka som kan avnjutas med ett gottmiljösamvete.”
”Vegafish ägare representerar en bred kompetens inom de områden som behövs för en god implementering av verksamheten. Bolaget startades i december 2011. Vi söker ytterligare finansiering för att bygga upp en produktionsanläggning som kan möta konsumentbehovet.”

Kontakt: Lars-Johan Larsson, www.vegafish.com, lars-johan.larsson@vegafish.com, 0767-808900   (Uppsala)javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3