Avfallslagring och energilagring

 Avfall och energi – dubbel lagringseffekt

– Jag stod där i köket och tänkte att det verkar ju dumt att låta luft och vatten följa med soporna hela vägen till sopstationen. Tänk om man kunde ta bort det direkt i köket, och samtidigt lagra avfallet för att senare kunna utvinna energi från det.

Det är innovatören Ingemar Hansson som säger detta. Tanken i köket infann sig redan på 90-talet, men det är under de senaste tre åren har han tagit in idén i sitt företag och arbetat heltid med den.

Storskalig lösning behövs
Om Ingemars idé skulle slå igenom i större skala, då skulle avfallshanteringen se rätt så annorlunda ut än idag. Och troligtvis kommer det krävas stor skala för förverkligande av idén. Den korta versionen av idén, och för detta har han tänkt ut och patenterat en speciell avfallskomprimeringsmaskin, går ut på att köksavfallet pressas ihop i vakuumförpackningar för brännbart avfall respektive för matavfall/organiskt avfall. Maskinen tar bort luft och vatten, kvar blir små vakuumförpackade luktfria avfallsprodukter.
– Men i första skedet blir det här inte något för enskilda hushåll, utan för storkök, restauranger och sjukhus, förklarar Ingemar. Om vi ser på dagens avfallsanläggningar så måste sopor hanteras ganska omgående, annars blir det hälsorisker med flugor, råttor och annan ohyra. Vakuumförpackningarna förhindrar detta. Och på sjukhusen kan vakuumförpackningarna förhindra att spridning av bakterier och andra ohälsosamma saker sprider sig i de känsliga sjukhusmiljöerna. Blöjor och sårbandage kan också vakuumförpackas.

Ytterligare en miljövinst är att soporna inte behöver hämtas lika ofta. De hoppressade förpackningarna skulle kunna medföra att mindre miljöfordon kan hantera soporna. Likaså skulle konceptet gynna hantering av avfall från sjöfart och flygnäringen.

Lagringsbar energiprodukt
Ingemar menar att det förpackade hushållsavfallet skulle kunna tas tillvara och användas som energikälla när det behövs. Och lagringsplatsen måste inte vara avfallsstationen som idag. Istället skulle avfallet kunna fraktas på tåg till andra lagringsplatser.
– Alltså, ta på sommaren till exempel, då får avfallsstationerna överskott på material som skulle kunna användas som energi till fjärrvärme under vinterhalvåret. Men idag kan man inte spara det avfallet, vilket ju är resursslöseri.

I Sverige tillvaratas till stora delar den skadliga metangasen som uppstår när hushållsavfall ligger öppet. Men så är det inte i alla länder. Här menar Ingemar att istället för att oönskad metangas går upp i atmosfären så skulle man ur det förpackade avfallet kunna utvinna biogas för nyttiga samhällsändamål.

Patentet till salu
De senaste tre åren har många saker hänt. Förutom Ingemars tidigare erfarenheter kring bl a utveckling av ny borrteknik inklusive ett antal patent inom olika områden, så har han nu haft hjälp av Chalmers Innovation och ALMI. Han har skapat kontakter i Kina genom Kinesiska konsulatet samt nu senast presenterat sin idé för tjänstemän på Göteborgs stads avfallshantering (Renova).

Ingemars ambition är inte att starta tillverkning av maskinen eller fixa nödvändig logistik. Det får andra göra. Istället vill han sälja patentet. Han är övertygad om att det finns tillräckliga miljövinster för att någon ska intressera sig för konceptet.
– Ja, men det är klart det kan ju inte vara någon liten verkstad som kan ta sig an detta. Min förhoppning är att någon form av konsortium eller liknande ska inse potentialen.

Kontakt: Ingemar Hansson, senior@aol.se, tel. 0525-20076