Event 2013

23 April PRISUTDELNING
Sustainability Day, Stockholm Waterfront.

Läs mer prisutdelningen och anmälan.

INNOVATIONER I TILLVÄXT
Svenska Mässan, Göteborg.

22-24 Maj SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG
Green Innovation Contest talar under torsdag 23 maj.

Läs mer om SISPs årskonferens.

5 September CONNECT GREEN WEEK
Jenny Järvelä, projektledare för Green Innovation Contest, talar under seminariet.

Läs mer om CONNECT Green Week och anmälan.