DUR-metoden

DUR-metoden är en ny metod som har skräddarsytts utifrån byggherrars och fastighetsägares behov. Den hjälper byggherrar och de som äger fastigheter i drift att följa upp sin energianvändning och beräkna ekonomiska besparingar efter det att energiåtgärder har genomförts. Kan man mäta en vinst är det enklare att motivera lönsamma investeringar, menar Stig Lundberg som står bakom metoden som idag tävlar i Green Innovation Contest.

– Vi måste motivera satsningar på driftoptimering och bra system samt byggnation. För att kunna göra det måste man ha möjlighet att göra korrekta mätningar av utfallet. Det här är en stor klimatfråga, säger han.

Två publicerade böcker 
DUR-metoden finns publicerad i två utformningar och beskrivs idag i två böcker. Den första kom ut i september 2012 för befintliga byggnader och den andra i april 2014 för energikrav vid nybyggnad. Böckerna beskriver exakt beräkningssätt och resultaten skiljer inte mellan vem som gör beräkningarna.

– Om en byggherre använder sig av DUR-metoden blir beräkningarna kvalitetstämplade och visar sifforna som faktiskt stämmer. Etablerade metoder som används idag är luddiga och visar olika utfall beroende på vem som gör beräkningen och det är förödande speciellt när affärsavtal tecknas, berättar Stig.

Med tidigare erfarenhet
Stig har arbetat i branschen i dryga 30 år och han har medverkat i energieffektiviseringsprojekt där investeringar uppgått till mer än 2 miljarder kronor. Hans huvudsakliga roll har varit att följa upp investeringarna och hur projekt går i verkligheten i affärsavtal. Enligt Stig är det likväl inte ovanligt med uppföljningar då parter kan bli osams över resultaten.

– De som gör en investering vill förstås veta om de fått det de betalat för. En fastighetsägare som sköter det i drift och som tar hand om energifakturorna, vill dessutom ha en så låg energianvändning som är utlovad. Jag har ofta erfarit att situationen blir infekterad då mätresultat blir olika, berättar Stig.

Nästa steg för DUR-metoden
Idag är DUR-metoden redo för att skalas upp. Stig har ansvarat för kurser och utbildningen av metoden under några år. Han berättar att det är tid för en partner. Denna ska vara redo att lära sig metoden och kunna hantera branschkontakter.

– Det skulle vara bra att ha en partner som antingen köper upp verksamheten eller som skriver ett partneravtal. Jag behöver mycket mer muskler och någon som speciellt kan driva marknadsföringen, säger han.

Genom att delta i Green Innovation Contest hoppas Stig skapa nya kontakter och få upp frågan på agendan.

 

 

 

 

 

Kontakt: Stig Lundberg
stig.lundberg@visem.se
(Vallentuna)

 
Fler intervjuer
Tanmoy Bari om Greenely Mobilapplikation
Zahra Alikahi om UVEVLITE RES
Adrian Morales om NanoControl
Martina Green om Algaebra